Un nou curs de Coach NLP cu dublă certificare

Profesionalizarea practicării NLP

Alături de IT, coachingul este la nivel mondial profesia cu cea mai înaltă rată de creştere, de peste 20% anual. Eficienţa sa îi determină pe tot mai mulţi să prefere serviciile unui coach profesionist, în locul celor ale consilierilor sau terapeuţilor.
De aceea, Competent Consulting va organiza în august 2008 cursul de formare de Coach NLP, beneficiind de dubla certificare din partea ICI şi SNLP. Absolvenţii acestui curs pot se pot acredita intern prin Romanian Coaching Guild-ARC.
Cursul va fi susţinut de Nandana Nielsen, preşedinta IAC, şi de Daniel Bichiş, Master Coach Trainer certificat de IAC şi SNLP.
Datorită vastei experienţe practice şi solidei formări teoretice a trainerilor, participanţii îşi vor însuşi cele mai avansate informaţii şi tehnici ce le permit utilizarea profesională a abilităţilor de Master Practitioner NLP în lucrul cu clienţii ce doresc să atingă obiective ce par dificile sau chiar imposibile.
Coachingul înseamnă o serie de discuţii ce au structura şi formatul optimizate, astfel încât să-i permită clientului să-şi atingă obiectivele pe care şi le-a propus, chiar dacă la început par simple vise greu de atins.
Coachingul este orientat spre viitor şi se concentrează pe dezvoltarea personală şi profesională a clientului.
Scopul discuţiilor este facilitarea schimbării prin clarificarea dorinţelor, eliminarea blocajelor şi adunarea resurselor necesare depăşirii dificultăţilor ce pot apare pe parcurs.

Coachingul nu înseamnă prescriere de soluţii sau influenţarea într-un sens sau altul a deciziilor clientului.

Chiar dacă adesea efectele sale sunt resimţite ca fiind foarte asemănătoare cu cele ale unei psihoterapii, coachingul este profund diferit de consiliere şi terapie.
Rolul jucat de coach este acela de facilitator de-a lungul călătoriei de învăţare şi dezvoltare personală pe care se angajează clientul. Maestrul Yoda din „Războiul Stelelor” este un foarte bun exemplu de coach.
La fiecare întâlnire, clientul este cel care decide în privinţa agendei, în timp ce coachul are responsabilitatea menţinerii procesului pe un trend constructiv. În acest scop, coachul ascultă activ, prelucrând atât limbajul verbal, cât şi cel non-verbal, pune întrebări, repetă sau reformulează, încurajează, provoacă şi susţine.

Un Master-Practitioner are deja dezvoltate aceste abilităţi, în schimb multe dintre tehnicile pe care le-a învăţat îşi au originea în începuturile NLP, legate de psihoterapie.

De aceea, pentru a fi coach şi nu terapeut, este nevoie de shimbarea unora dintre paradigmele (presupoziţile) fundamentale, precum şi de redefinirea rolului pe care îl are de jucat alături de client.
În plus, asimilarea unui set de modele de coaching, ce reprezintă strategii optimale de facilitare a procesului parcurs de client, îi sporeşte foarte mult eficienţa.
În fine, dezvoltarea în continuare a gândirii sistemice şi a capacităţii de a facilita clientului descoperirea şi utilizarea resurselor întregului sistem din care face parte, nu doar a celor personale, asigură profunzime şi creativitate.

Cum se va desfăşura?

Bazat pe succesul înregistrat de formările similare oferite de NLP & Coaching Institut Nielsen (Germania) de mai bine de 8 ani, cursul organizat de Competent Consulting în perioada 4 – 16 august 2008 reprezintă o premieră pentru România din mai multe puncte de vedere:
  • este singurul care asigură participanţilor dublă certificare, internaţională din partea Society of NLP (SUA) şi europeană din partea International Association of Coaching Institutes (Germania),
  • este singurul care pregăteşte în mod special participanţii pentru obţinerea acreditării de Coach din partea International Association of Coaches (IAC), cea de-a doua mare organizaţie de reglementare a coachingului la nivel mondial,
  • este primul care permite persoanelor ce au ajuns la nivelul de Master Practitioner să-şi continue formarea în coaching, independent de cea NLP.
În plus, după primirea acreditării din partea IAC, absolvenţii cursului pot deveni membrii acreditaţi ai Romanian Coaching Guild-ARC, nou-înfiinţata asociaţie ce îşi propune reglementarea activităţii de coaching din România.
Un element deosebit îl reprezintă şi echipa de traineri.
Nandana Nielsen deţine titlul de Master în psiholoogie şi sociologie şi este preşedinta International Association of Coaching Institutes (ICI). Fiind Coach şi Supervizor din 1985, Nandana are o imensă experienţă de coaching cu persoane, familii şi echipe. Toţi clienţii săi, alături de cei pe care i-a îndrumat să devină coach, apreciază orientarea constantă spre dezvoltarea înţelepciunii interne, a echilibrului dintre interior şi exterior, dintre latura raţională şi cea emoţională. Pentru că Nandana are convingerea fermă că atingerea obiectivelor şi căutarea sensului propriei vieţi sunt căutări ce se completează reciproc şi fac săgeata vieţii să ţâşnească cu putere de nestăvilit.
La rândul său, Daniel Bichiş a descoperit în timpul formării sale ca psihoterapeut că este mult mai atras şi mai eficient în calitate de coach. De aceea, utilizează NLP de aproape 10 ani, iar în anul 2000 a devenit primul român certificat ca Trainer NLP de către Richard Bandler şi SNLP. Vreme de 5 ani, a activat în cadrul singurului cabinet de Coaching NLP din Bucureşti, lucrând cu aproape 500 de persoane. Încrederea fermă în potenţialul nelimitat existent în fiecare client, precum şi abilitatea de a-i ajuta pe ceilalţi să treacă dincolo de barierele conceptuale sau emoţionale care îi împiedică să-şi atingă obiectivele, sunt secretele succesului său. Membru fondator al International Association of Coaches (IAC) din 2004 şi Master Coach Trainer acreditat de International Association of Coaching Institutes (ICI), Daniel foloseşte fiecare ocazie pentru a exprima valorile sale fundamentale: respect, profunzime, creativitate, modestie şi umor.

Cine poate participa?

Cursul este deschis tuturor persoanelor ce sunt certificate drept Master-Practitioner NLP de către SNLP, IN sau IANLP. Accentul este pus pe latura practică şi experienţială, cu feedback video şi supervizare din partea colegilor şi a trainerilor.
Se asigură suport de curs complet şi traducerea simultană a intervenţiilor Nandanei Nielsen.
De asemenea, se asigură catering de-a lungul întregului training, pentru a permite participanţilor să se concentreze pe asimilarea experienţelor şi informaţiilor.
Atât Nandana Nielsen, căt şi Daniel Bichiş vor fi prezenţi pe 28 mai 2008 la Hotelul Mariott, în cadrul forumului Coaching 08 organizat de PublicShare.
Va fi un excelent prilej de descoperire de către toţi cei interesaţi a noii căi de profesionalizare a coachingului. O cale ce armonizează rolul jucat faţă de ceilalţi cu imaginea de sine şi dezvoltarea interioară. O cale parcursă sub deviza: „Succesul dumneavoastră este profesia noastră”.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.
avem expertiza cu care te putem ajutaDomenii de Excelență
Din 1990, facilităm și accelerăm dezvoltarea personală și profesională.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Competent Consulting