Prima hartă a inteligenţei emoţionale din România

Cine câştigă competiţia inteligenţei emoţionale?

Peste 1.100 de persoane au completat deja chestionarul studiului „Inteligenţa emoţională la locul de muncă – 2007” şi şi-au evaluat gratuit nivelul EQ.

Este expresia interesului deosebit manifestat de public pentru acest subiect şi a încrederii în demersul Competent Consulting de a lansa, în premieră pentru România, studierea ştiinţifică a unui domeniu extrem de sensibil şi important al practicii organizaţionale.

Obiectivul studiului este colectarea de informaţii pertinente, care să permită evaluarea realistă a impactului pe care inteligenţa emoţională îl are asupra activităţii angajaţilor şi managerilor din companiile româneşti.

Pe baza rezultatelor preliminarii, se conturează deja concluzii extrem de interesante.

Inteligenţa emoţională reprezintă capacitatea de percepere, înţelegere şi utilizare a emoţiilor în vederea luării deciziilor optime şi punerii lor în practică de o manieră cât mai eficientă.

Peste 80% dintre factorii care determină succesul profesional şi obţinerea unui nivel ridicat de satisfacţie în viaţă sunt asociaţi cu nivelul de inteligenţă emoţională (EQ) şi independenţi de nivelul de inteligenţă raţională sau academică (IQ).

Altfel spus, în paralel cu acumularea de cunoştinţe şi de soluţii pentru probleme logice, oamenii de succes îşi dezvoltă:

  • capacitatea de a detecta emoţiile proprii şi ale celor din jur,
  • capacitatea de a analiza impactul emoţional pe care îl pot avea acţiunile lor,
  • capacitatea de a trezi în ei înşişi şi în ceilalţi emoţiile cele mai motivante, ce pot susţine deciziile lor,
  • echilibrul emoţional şi optimismul,
  • încrederea în sine şi în cei din jur.

Este evident că toate aceste calităţi sunt extrem de utile persoanelor ce ocupă poziţii de conducere, atât în companii, cât şi în instituţii şi organizaţii neguvernamentale.

Iar studiile efectuate pe plan mondial au demonstrat că inteligenţa emoţională este cea care face diferenţa între leadership şi leadershit, adică între conducerea prin delegare, antrenare şi automotivare şi respectiv cea bazată pe autoritarism, control şi feedback negativ.

Care este distribuţia EQ în România?

Prelucrarea preliminară a celor peste 1100 de răspunsuri date chestionarului online a permis trasarea primei hărţi a nivelului de inteligenţă emoţională (EQ) din România.

Distribuția nivelului de inteligență emoțională în România - 2007

Datele au fost colectate în funcţie de regiunea de dezvoltare în care domiciliază în prezent respondenţii. Regiunea de Vest şi Sud-Vest (Banat, Crişana, Gorj şi Oltenia) conduc detaşat, valorile EQ cele mai ridicate din ţară fiind cele ale femeilor din Banat şi Crişana.

La polul opus se află bărbaţii ce locuiesc în regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud (Moldova, Bucovina, respectiv Muntenia), ce au niveluri EQ semnificativ mai reduse.

Bucureştenii şi locuitorii din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Est şi Nord-Vest prezintă niveluri EQ medii.

Dacă atât bărbaţii, cât şi femeile din Bucureşti au niveluri EQ foarte apropiate între ele, în celelalte trei regiuni femeile îi depăşesc pe bărbaţi din acest punct de vedere cu 5 până la 8 puncte.

Care este situaţia privind echilibrul emoţional?

Extrem de interesantă este şi distribuţia echilibrului emoţional la nivelul ţării, adică a balanţei dintre emoţiile pozitive şi cele negative trăite la locul de muncă.

Echilibrul emoțional în România - 2007

Campioni din acest punct de vedere sunt bărbaţii din regiunea de Sud-Vest (Banat şi Crişana), la polul opus fiind atât femeile, cât şi bărbaţii din Nord-Est (Moldova şi Bucovina).

Cele mai multe emoţii pozitive sunt raportate de către femeile din Centrul, Sud-Estul şi Vestul României (Ardeal, Dobrogea, Banat şi Crişana), în timp ce cele mai intense emoţii negative sunt resimţite în mod egal de către bărbaţii şi femeile trăind în Nord-Est şi Nord-Vest (Moldova, Bucovina, Maramureş şi Ardealul de Nord), alături de femeile din Sud-Est (Dobrogea).

Cum pot afla mai multe?

Raportul studiului va prezenta informaţii legate de impactul acestei distribuţii regionale a EQ şi a tipurilor de emoţii trăite la locul de muncă asupra:

  • eficienţei activităţii profesionale,
  • nivelului de stres şi epuizare emoţională,
  • calităţii relaţiilor şi comunicării profesionale.

Colectarea datelor se face până pe data de 10 iunie 2007, accesând chestionarul online de pe situl www.competent.ro.

Puteţi consulta raportul final în format PDF făcând click aici.

Pe lângă un raport personal, ce permite interpretarea scorului EQ obţinut şi care este accesibil imediat după completarea chestionarului, toţi participanţii îşi asigură primirea gratuită a raportului final, ce va fi distribuit gratuit în jurul datei de 15 iulie 2007.

După ce s-a impus în calitate de lider al formărilor NLP de clasă business, Competent Consulting a demarat un plan strategic de dezvoltare a inteligenţei emoţionale în companiile româneşti, care vizează asigurarea de avantaje competitive cu costuri minime”

precizează Daniel Bichiş, responsabilul acestui proiect. „Iar faptul că unii concurenţi au început să ne copieze abordarea şi să lanseze studii paralele nu face decât să confirme valoarea şi importanţa iniţiativei noastre. Utilizate cu profesionalism şi competenţă, tehnicile de inteligenţă emoţională au un potenţial excepţional de facilitare şi accelerare a dezvoltării personale şi organizaţionale. Dar pentru a accede la acest nivel este nevoie de mult mai mult decât să citeşti 2-3 cărţi de popularizare şi să le transformi în seminarii. Este nevoie de un efort continuu de auto-perfecţionare, de un contact strâns cu realităţile din organizaţiile româneşti şi un dialog permanent cu celelalte centre din lume care dezvoltă aplicaţiile organizaţionale ale inteligenţei emoţionale. În prezent, suntem singura companie românească ce deţine licenţe recunoscute la nivel mondial pentru măsurarea şi dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi care este implicată în cooperări internaţionale vizând utilizarea acestora pentru crearea unei noi clase de lideri.”

Căci numai astfel putem să ne punem în aplicare deviza: Succesul dumneavoastră este profesia noastră!”

profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.
avem expertiza cu care te putem ajutaDomenii de Excelență
Din 1990, facilităm și accelerăm dezvoltarea personală și profesională.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Competent Consulting