Noua oportunitate: Coachingul de grup

Aplicarea eficientă a tehnicilor avansate de comunicare şi influenţare din NLP

La nivel mondial, coachingul organizaţional a intrat într-o nouă fază. Locul întâlnirilor individuale este luat tot mai mult de lucrul cu grupuri de 2 până la sute de persoane simultan. În acest fel:
  • creşte eficienţa, deoarece un singur coach lucrează cu mai multe persoane,
  • scad costurile per persoană şi oră de coaching,
  • apar efecte creative şi emergente, datorate facilitării reciproce de către participanţi a schimbărilor de atitudine şi a accesului la resurse interioare,
În schimb, coachul are nevoie de mult mai multe abilităţi şi cunoştinţe decât un coach obişnuit, pentru a putea facilita şi gestiona adecvat schimbările de percepţie, atitudine şi acţiune la nivel de grup.
Acest set de abilităţi şi cunoştinţe va fi tema noului curs de formare de Group Coach NLP, organizat de Competent Consulting începând cu 24 ianuarie 2014. De-a lungul celor patru module de câte 3 zile, Daniel Bichiş, Master Coach Trainer, îşi va pune la dispoziţia celor interesaţi toată experienţa acumulată în peste 15 ani de practică.

Coachingul de grup este un parteneriat prin care se facilitează:
  • crearea viziunii mobilizatoare despre performanţele excepţionale ce pot fi obţinute de către participanţi şi apoi
  • transformarea sa în realitate.
Indiferent dacă clienţii fac parte din aceeaşi organizaţie sau nu, ori au acelaşi tip de activitate sau nu, instrumentele de comunicare, evaluare, motivare şi coordonare folosite de către coachi le permit să reuşească mai rapid şi mai uşor decât ar fi putut individual sau fără aportul coachingului.
În cazul echipelor din organizaţii, prin coachingul de grup se realizează alinierea autentică a:
• strategiei cu execuţia,
• valorilor organizaţionale cu cele individuale,
• formelor de recompensare a performanţei cu aşteptările personale.
Atunci când lucrează cu un grup, coachii NLP utilizează cele mai eficiente şi avansate tehnici şi soluţii de coaching, bazate pe:
• comunicare verbală şi non-verbală,
• lucrul cu valorile şi identitatea clienţilor,
• facilitarea luării şi asumării deciziilor dificile,
• utilizarea eficientă a dinamicii de grup,
• direcţionarea constructivă a emoţiilor.

De ce aş alege acest curs?

Bazat pe o vastă experienţă de coaching organizaţional şi familial acumulată în aproape 15 ani de practică, cursul reprezintă o premieră pentru România din mai multe puncte de vedere:
• este singurul curs orientat explicit spre aplicaţiile de tip Group Coaching, nu spre tehnicile generale de business coaching, facilitare şi/sau mediere,
• permite persoanelor ce au ajuns la nivelul de Master-Practitioner sau Business Master-Practitioner NLP să-şi continue formarea profesională,
• este singurul care asigură participanţilor dubla certificare internaţională în calitate de Group Coach NLP™ din partea Society of NLP (SUA) şi europeană din partea International Association of Coaching Institutes (Germania),
• asigură atât suport de curs complet, cât şi instrumente de evaluare şi aplicare a tehnicilor prezentate,
• oferă un echilibru optim între teorie şi practică, între activităţile din sala de curs şi exersarea independentă a tehnicilor şi abilităţilor prezentate.
În plus, absolvenţii cursului pot deveni membrii acreditaţi ai Romanian Coaching Guild-ARC, asociaţie ce îşi propune reglementarea activităţii de coaching din România.
Modul de organizare şi desfăşurare este un alt atu al cursului. Accentul este pus pe latura practică şi experienţială, cu feedback video şi supervizare din partea colegilor şi a trainerilor.
Se încurajează discuţiile pe marginea provocărilor şi a alternativelor şi soluţiilor identificate de către participanţi, pentru maximizarea beneficiilor şi a transferului acestora spre aplicarea practică.
De asemenea, se asigură catering de-a lungul întregului training, atât pentru pauza de prânz, cât şi pentru pauzele de cafea.

Tematica celor 12 zile de curs

Competenţele specifice unui Group Coach NLP
Presupoziţiile coachingului de grup. Tehnici şi modele NLP utile în lucrul cu grupuri. Standardele etice în coachingul de grup. Identificarea competenţelor personale (conform normelor ICF).
Procesul de coaching cu grupuri
Identificarea nevoilor, contractarea şi evaluarea rezultatelor. Tipuri de contracte. Factorii organizaţionali de influenţă. Relaţia dintre percepţii, decizii, motivaţie şi acţiuni la nivel de grup. Niveluri de relaţionare specifice lucrului cu grupuri.
Tehnici specifice coachingului de grup
Tehnici şi instrumente de lucru cu: viziunea, misiunea, identitatea, valorile, normele şi procedurile grupului. Metode de activare şi accesare a resurselor grupului. Definirea obiectivelor comune şi asumarea sarcinilor de către membrii grupului.
Gestionarea proceselor emoţionale din grup
Tehnici şi instrumente de identificare şi eliminare a emoţiilor contraproductiv, de susţinere a asumării responsabilităţilor şi reducere a perturbărilor.
Conducerea eficientă a grupului
Tehnici de comunicare non-verbală şi para-verbală cu grupurile, utile pentru facilitarea şi accelerarea luării deciziilor dificile şi medierea conflictelor.
Dinamica schimbării la nivel de grup
Tehnici de management al schimbării utile pentru lucrul cu grupurile ad-hoc sau din organizaţii.
Personalitatea de Coach NLP 
   Activarea abilităţilor şi identităţii de  coach dezvoltate de-a lungul cursului.
Evaluare  (la 3 luni după terminarea cursului)
• Documentarea video a trei sesiuni de coaching cu un grup de clienţi, prezentând stabilirea contractului, realizarea unei schimbări  şi evaluarea finală a rezultatelor obţinute.
• Propriul concept de coaching de grup.

Cât costă şi ce-mi oferă?

Preţul cursului şi al certificărilor oferite este de 1.160 EUR (TVA inclus) şi poate fi achitat în 2-3 rate.
Participanţilor li se mai asigură:
• suportul de curs şi materialele necesare,
• supraveghere şi îndrumare individuală,
• cafea, răcoritoare şi produse de patiserie în cele 6 pauze din cadrul fiecarui modul
• catering pentru pauzele de prânz,
• feedback de evaluare a materialelor prezentate în vederea certificării.
Modulele sunt programate la următoarele date:
• 24-26 ianuarie 2014,
• 21-23 februarie 2014,
• 21-23 martie 2014,
• 18-20 aprilie 2014.

Cine este formatorul?

Daniel Bichiş utilizează NLP la nivel profesional de peste 15 ani, iar din anul 2000 este primul Trainer NLP român certificat de către SNLP, format direct de Richard Bandler, Robert Dilts şi Judith DeLozier. Vreme de 5 ani, a activat în cadrul singurului cabinet de Coaching NLP din Bucureşti, lucrând cu aproape 500 de persoane. Din 2004 susţine cursuri de NLP, coaching şi inteligenţă emoţională.
Este membru al ICF, SNLP, APRO-NLP, IN, IANLP, ICI, IAC, Romanian Coaching Guild-ARC.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.
avem expertiza cu care te putem ajutaDomenii de Excelență
Din 1990, facilităm și accelerăm dezvoltarea personală și profesională.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Competent Consulting