Soluţii pentru cele 3 de provocări aduse de secolul XXI

Managementul echipelor şi organizaţiilor a fost şi rămâne una dintre cele mai dificile ocupaţii umane, deoarece îi supune pe manageri la provocări continue, ce îi obligă să înveţe şi să se dezvolte permanent.

Secolul 21 aduce propriile sale contribuţii, în ultimii 15 ani fiind tot mai prezente:

 • accelerarea tuturor proceselor, ce impune luarea mai rapidă a deciziilor şi ajustarea frecventă a implementării lor,
 • creşterea complexităţii şi impredictibilităţii, ce impune găsirea de soluţii sistemice, inovatoare şi agile,
 • virtualizarea relaţiilor interumane, reflectată de maximizarea informaţiilor transmise, asociată cu alterarea conectării emoţionale.

De aceea, vechile soluţii de „management ştiinţific”, bazat pe raţionalitate, modele liniare de predicţie a evoluţiei economice, sociale sau organizaţionale, precum şi pe un concept cvasi-medieval de distribuire a autorităţii într-o organizaţie, se dovedesc tot mai ineficiente şi limitative.

Dacă ai intenţia de a te conecta la noua eră managerială, cea a eficienţei, autenticităţii şi performanţei sustenabile, îţi oferim cele mai noi soluţii din neuroştiinţe, managementul inovator, neuroleadership şi NLP, în cadrul cursului de Business NLP Practitioner®.

Detaliile organizatorice ale următoarei ediţii pot fi obținute sunând la telefonul 0788-294-801.

Vreme de circa 20 de ani, mediul academic şi cel vocaţional au încercat să mascheze această criză, supralicitând conceptul de leadership şi subsumându-i elemente ce ţin, în realitate, de managementul eficient în prezent:

 • operarea cu un volum mare de informaţii, provenind din surse diverse şi având grade de credibilitate neuniforme,
 • accesarea unor soluţii inovatoare, surprinzătoare, out-of-the-box, prin intermediul intuiţiei şi creativităţii,
 • optimizarea comunicării, astfel încât să transmită simultan informaţii raţionale, emoţionale şi acţionale,
 • delocalizarea puterii şi autorităţii în cadrul unei reţele sociale, fără însă a diminua şi responsabilitatea,
 • trecerea de la conceptul de motivaţie la cel de inspiraţie, drept criteriu al eficienţei comunicării manageriale,
 • conectarea la prezent, observarea şi influenţarea subtilă, prin renunţarea la obsesia comportamentalistă a „acţiunilor hotărâte şi eficiente”,
 • orientarea spre sustenabilitate şi luarea în calcul a costurilor ecologice sau sociale, în locul maximizării cu orice preţ a profitului,
 • asumarea responsabilităţii pentru decizii majore, luate pe baza unor informaţii limitate şi sub presiunea timpului etc.

Toate aceste schimbări de paradigmă sunt în plină desfăşurare, ele urmând să conducă la noi modele de concepere şi conducere a activităţii economice şi vieţii sociale.

Poţi găsi aici descrierea acestei situaţii făcută de prof. Kotter de la Harvard Business School.

În paralel, marele laborator reprezentat de societatea umană îşi caută şi defineşte propriile modele şi soluţii, în cadrul confruntărilor dintre dintre imigranţi şi ţările-gazdă, dintre Statul Islamic şi vechile democraţii, dintre Noua Europă şi Vechea Europă, dintre mişcarea Anonymus şi forţele de ordine etc. Şi de 60 de ani lumea civilizată nu a mai fost atât de aproape de o catastrofă, prin implozie sau explozie, ca în ultimii 2-3 ani.

De aceea, se impune o schimbare a conţinutului informaţional şi experienţial al cursurilor de formare a noilor manageri.

Soluţia NLP pentru depăşirea acestor provocări

Programarea neuro-lingvistică (NLP) a apărut cu patru decenii în urmă, dezvoltarea sa fiind paralelă cu înţelegerea limitelor abordărilor deterministe din psihologie, economie şi sociologie. Pornind de la descrierea aprofundată a modului în care ne construim propriul model al realităţii, pentru ca apoi să decidem şi să acţionăm în conformitate cu această percepţie, nu cu realitatea obiectivă, NLP a descoperit şi optimizat o serie întreagă de modele şi soluţii ce au trecut deja cu brio proba utilităţii şi eficienţei:

 • un model optim de creştere a preciziei comunicării şi de menţinere a elementelor emoţionale şi acţionale din cadrul acesteia,
 • metode extrem de eficiente de comunicare pentru facilitarea schimbării percepţiei, deciziilor şi acţiunilor,
 • instrumente de reconectare la intuiţie şi stimulare a inovaţiei şi creativităţii,
 • tehnici de gestionare constructivă a conflictelor, pentru a le utiliza ca resursă de învăţare şi dezvoltare la nivel individual şi organizaţional,
 • instrumente de clarificare a valorilor individuale şi colective, precum şi metode de comunicare persuasivă (inspiraţională), bazate pe acestea,
 • criterii de bună formă aplicabile obiectivelor pe termen mediu şi lung, ce extind criteriile SMART folosite în prezent,
 • un model de definire a strategiilor de schimbare şi tehnici de activare a resurselor individuale şi sociale necesare implementării lor,
 • instrumente de accesare a „conştiinţei manageriale™”, bazată pe prezenţă, identificarea structurilor şi direcţiilor naturale de evoluţie şi schimbare, precum şi pe utilizarea elementelor de minimă rezistenţă pentru facilitarea schimbărilor,
 • un model de optimizare a deciziilor prin luarea în consideraţie a eventualelor limitări sau blocaje, a efectelor sociale, precum şi asigurarea sustenabilităţii,
 • tehnici eficiente de construire şi dezvoltare a relaţiilor cu ceilalţi şi a spiritului de echipă.

Complexitatea, profunzimea şi eficienţa acestor modele şi instrumente este comparabilă doar cu a cincea disciplină (fifth discipline) promovată de prof. Peter Senge, cea a managerilor şi organizaţiilor care învaţă continuu.

De altfel, între cele două domenii se produce un permanent schimb de idei şi soluţii, ce le accelerează creşterea şi eficacitatea.

Dacă aceste abordări nu şi-au câştigat încă recunoaşterea meritată din partea comunităţii manageriale se datorează în principal modului extrem de specific în care sunt transmise şi dezvoltate abilităţile necesare aplicării lor. Cursurile de NLP sunt profund experienţiale, ele punând accentul pe:

 • auto-observare intensă,
 • orientarea atenţiei atât spre experienţele emoţionale, corporale şi intuitive, cât şi spre interpretările raţionale,
 • operarea preponderent cu informaţii senzoriale, în locul celor logico-matematice (cifre, procente, probabilităţi),
 • activarea gândirii sistemice în locul celei deterministe (de tip cauză-efect),
 • accesarea creativităţii în locul reamintirii experienţelor anterioare şi a cunoştinţelor etc.

Pentru cei ce se definesc ca „book-smart” (premianţii clasei, cu note de la 9 în sus), aceasta este o provocare ce îi scoate înafara zonei de confort, dar pentru cei ce se consideră „street-smart” (adică au avut note în intervalul 7-9, dar şi o viaţă socială extrem de intensă şi mulţime de experienţe de viaţă) reprezintă cadrul ideal de dezvoltare.

Pentru ce provocări specifice pot obţine soluţii?

În 2006, Competent Consulting a lansat prima serie de cursuri de formare ca Business Practitioner NLP® şi Business Master-Practitioner NLP®, cu o curriculă originală ce a fost ulterior preluată şi de alte institute din lume, afiliate la Society of NLP (SNLP, SUA).

În cadrul celor 6 ediţii, aproape 100 de delegaţi au avut ocazia să descopere profunzimea şi complexitatea soluţiilor de tip NLP aplicabile unei multitudini de situaţii concrete cu care se confruntă managerii. Şi au contribuit, prin proiecte de modelare, la adunarea de informaţii originale referitoare la caracteristici deosebite, strategii inovatoare, specificităţi unice ale unor manageri excelenţi din companiile româneşti şi corporaţiile multi-naţionale.

Detaliile organizatorice ale următoarei ediţii pot fi obținute sunând la telefonul 0788-294-801.

Pe baza acestei largi experienţe, dar şi folosind modelele şi soluţiile descoperite de colegii din Marea Britanie, Germania şi SUA, Competent Consulting lansează a doua generaţie de cursuri de dezvoltare a capabilităţilor manageriale, cu o curriculă redefinită în conformitate cu nevoile actuale.

Fiecare zi de curs este centrată pe dezvoltarea capacităţii de a valorifica la maxim una dintre provocările specifice activităţii unui manager contemporan:

În relaţia cu sine:

1. Conectarea la busola interioară – dirijează-te pe tine pentru a-i putea gestiona pe ceilalţi

2. Reconectarea la realitate – pentru a o percepe aşa cum este, nu aşa cum ţi-ai dori să fie

3. Accesarea intuiţiei – pentru a descoperi şi ceea ce nu este evident

4. Dezvoltarea încrederii în sine şi în mediu – pentru a avea o bază stabilă şi solidă chiar şi în cele mai dificile momente

5. Proactivitatea – ca sursă de feedback util pentru ajustarea deciziilor şi modului de implementare

6. Auto-depăşirea – prin găsirea de soluţii inovatoare şi auto-motivarea perseverenţei

În relaţia cu ceilalţi:

7. Descoperirea celorlalţi – pentru a le putea înţelege şi prevedea aşteptările şi reacţiile

8. Arta delegării – comunicarea clară a sarcinilor, astfel încât să fie realizate

9. Persuasiunea – inspirarea atitudinilor, deciziilor şi acţiunilor necesare

10. Privirea în oglinda relaţională – auto-cunoaşterea şi dezvoltarea pe baza criticilor, eşecurilor şi reuşitelor celorlalţi

11. Valorificarea conflictelor – ca sursă de feedback şi dezvoltare personală şi organizaţională

12. Coaching şi mentoring – pentru facilitarea dezvoltării celorlalţi şi susţinerea performanţelor lor

În relaţia cu sistemul social:

13. Explorarea haosului şi complexităţii – ca mijloc de identificare a deciziilor optime în situaţii imprevizibile

14. Identificarea emergenţelor – pentru găsirea oportunităţilor şi prevenirea ameninţărilor

15. Definirea strategiilor – ca mijloace de implementare a deciziilor şi îndeplinire a obiectivelor

16. Asigurarea sustenabilităţii – pentru menţinerea operaţiunilor într-o zonă cât mai profitabilă, pe termen lung

17. Gestionarea tranziţiilor – prin prevederea, facilitarea şi dirijarea schimbărilor ce însoţesc dezvoltarea personală şi organizaţională

18. Valorificarea rezultatelor – prin celebrare, recompensare, învăţare

În relaţia cu valorile perene:

19. Menţinerea integrităţii – prin conectarea fermă la valorile şi principiile autentice, personale şi organizaţionale

20. Dezvoltarea înţelepciunii – pentru găsirea şi transmiterea sensurilor profunde ale experienţelor proprii şi organizaţionale

21. Autenticitatea – prin afirmarea propriei personalităţi şi asumarea deplină a responsabilităţii

Aceste competenţe reprezintă mult mai mult decât un set de soft-skills, cursul fiind un program complet şi complex de dezvoltare personală şi a capabilităţilor manageriale ancorat în prezent şi viitor.

El asigură nu doar dezvoltarea abilităţilor necesare pentru a trece cu bine peste 80% din situaţiile cu care se confruntă un manager, ci şi capacitatea de a descoperi şi aplica în mod independent şi soluţiile utile în celelalte 20% dintre situaţii. Fiind generativ, cursul susţine, accelerează şi facilitează dezvoltarea personală, profesională şi organizaţională continuă, ceea ce reprezintă un alt element de diferenţiere faţă de un training clasic.

Iar modul de desfăşurare este un alt atu care îl face extrem de atractiv şi apreciat de către delegaţi. Fiecare zi de curs este o combinaţie de:

 • experienţe ce permit identificarea elementelor psihologice şi relaţionale profunde implicate în domeniul respectiv,
 • dezbateri ce permit clarificarea informaţiilor şi conectarea cu experienţele din viaţa reală a delegaţilor,
 • coaching 1-la-1 sau de grup, orientat spre identificarea şi asumarea schimbărilor utile în acel context,
 • mentoring pentru transferul de informaţii şi soluţii eficiente din experienţa delegaţilor sau a trainerului,
 • feedback referitor la modul concret în care delegaţii au aplicat informaţiile, modelele şi soluţiile prezentate.

Cum pot profita de toate acestea?

Dacă ai decis să obţii excelenţa în management folosind instrumentele şi soluţiile oferite de NLP, poţi solicita informații suplimentare pe acest site sau la telefon 0788 294 801.

Investeşte acum în viitorul tău de manager de succes al secolului XXI!

profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.
avem expertiza cu care te putem ajutaDomenii de Excelență
Din 1990, facilităm și accelerăm dezvoltarea personală și profesională.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Competent Consulting