Tipărire

Ce este NLP?

NLP cu Competent Consulting

Programarea neuro-lingvistică (NLP) este un stil de viaţă centrat pe observarea şi utilizarea adecvată a modului în care creierul şi cuvintele ne construiesc relaţia cu realitatea, determinându-ne astfel părerile, atitudinile, aşteptările şi acţiunile  Este combinaţia dintre un „manual de utilizare a creierului” şi un „ghid de bune practici lingvistice”, ce ne permite să controlăm procese până atunci automate şi să accesăm funcţii ce pot schimba radical modul în care ne trăim viaţa. 

 

NLP este o tehnologie a schimbării, ce operează la nivelul mental prin instrumente comunicaţionale. De aceea, cu cât schimbarea dorită este mai dificilă, nouă, neobişnuită şi provocatoare, cu atât poate profita mai mult de efectele sale.

Rezultate tipice ce pot fi obţinute la nivel individual:

 • introducerea unui nivel crescut de control şi auto-determinare a cursului vieţii, prin intermediul obiectivelor bine formulate şi puse în aplicare,
 • creşterea rapidă a nivelului de încredere în sine şi a conştiinţei valorii personale, prin alegerea obiectivelor în raport cu propriile nevoi şi aspiraţii,
 • eliminarea efectului de blocare sau limitare al unor emoţii precum frica, furia sau tristeţea, ce sunt integrate şi îşi recapătă valenţele constructive,
 • reducerea tensiunilor interioare, a ezitării atunci când avem de luat decizii, prin optimizarea sistemului de convingeri şi valori,
 • sporirea semnificativă a calităţii comunicării cu ceilalţi  atât prin utilizarea de formulări clare sau sugestive, cât şi prin sporirea cantităţii şi calităţii informaţiilor obţinute de la ceilalţi,
 • reducerea sau chiar eliminarea conflictelor, prin acceptarea autentică a diversităţii percepţiilor şi atitudinilor faţă de aceeaşi situaţie concretă,
 • facilitarea accesului la creativitate, inovaţie  intuiţie, precum şi la celelalte talente şi resurse individuale, ce permite exprimarea deplină a potenţialului personal,
 • construirea unei personalităţi puternice, ancorată în propria misiune şi capabilă să urmeze şi împlinească sensul propriei vieţi.

Prin NLP, reuşim să definim şi să creăm viaţa pe care merită să o trăim.

În cadrul activităţilor profesionale şi al vieţii organizaţionale, NLP produce 3 categorii de efecte:

1. Efectele asupra capacităţii de comunicare

 • dezvoltarea persuasiunii, astfel încât ceilalţi ajung să manifeste respect şi încredere,
 • creşterea toleranţei şi adaptabilităţii la dinamica unor grupuri ostile sau demotivate, 
 • creşterea capacităţii de transmitere clară, eficientă şi mobilizatoare a instrucţiunilor şi feedback-ului, 
 • gestionarea adecvată a stărilor emoţionale ale celor din jur şi influenţarea lor în sensul dorit,
 • descoperirea şi modificarea eficientă a opţiunilor  şi convingerilor celor din jur, astfel încât să poată fi uşor de angrenat în activităţile dorite.

2. Efectele asupra capacităţii de rezolvare a problemelor

 • uşurinţă în identificarea şi gestionarea dinamicii organizaţionale,
 • sporirea capacităţii de a concentra atenţia, resursele şi timpul spre rezolvarea cu prioritate a problemelor importante,
 • creşterea capacităţii de rezolvare promptă a situaţiilor dificile, 
 • sporirea abilitaţii de prevenire a problemelor,
 • dezvoltarea stilului consultativ de interacţiune cu colaboratorii şi clienţii, astfel încât aceştia să-şi sporească încrederea şi disponibilitatea.

3. Efectele asupra aptitudinilor de manager şi lider

 • creşterea capacităţii de gestionare a persoanelor dificile,
 • sporirea capacităţii de a atrage şi converge talentele individuale şi de creare a unui mediu propice creativităţii, cooperării şi eficienţei,
 • creşterea capacităţii de identificare şi utilizare a strategiilor de motivare şi de luare a deciziilor,
 • capacităţi mai bune de estimare corectă a riscurilor care permit luarea de decizii optime în condiţii nesigure,
 • generarea de planuri şi strategii capabile să atragă, să convingă şi să mobilizeze colaboratorii, cu efecte directe de creştere a eficienţei şi profitabilităţii companiei.

Prin tehnicile NLP se eliberează resurse ce pot fi utilizate pentru creşterea randamentului, îmbunatăţirea comunicării din cadrul echipei sau cu clienţii, îmbunatăţirea performanţelor generale ale companiei.