Tipărire

Viziune şi Misiune

Echipa Competent Consulting ne dorim să trăim într-o lume în care principalul scop al vieţii să fie realizarea potenţialului creativ existent în fiecare om. O lume în care emoţiile şi gândirea să conlucreze, să fuzioneze pentru a da forţă şi profunzime trăirilor, atât în plan material, cât şi spiritual. O lume în care fiecare să-şi asume responsabilitatea pentru propria bunăstare şi să vegheze la ecologia relaţiilor sale cu ceilalţi  O lume în care balansul dintre orientarea spre sine şi contactul cu ceilalţi să se producă firesc şi natural, în momentul şi modul cel mai potrivit, pentru a ne ajuta reciproc să ne cunoaştem şi exprimăm potenţialul. Prin combinarea inteligenţei emoţionale cu tehnicile NLP şi de coaching se poate deschide mult mai rapid calea spre realizarea acestei viziuni, deoarece împreună ele permit îmbunatăţirea şi dezvoltarea stării de wellness, a conştientizării experienţiale, a compasiunii şi stării de flux, ca bază a performanţei sociale şi fericirii individuale. De aceea, misiunea noastră este să folosim NLP, coachingul şi inteligenţa emoţională pentru:  creşterea flexibilităţii şi a eficienţei personale şi interpersonale, armonizarea relaţiilor dintre corp, emoţii şi gândire, descoperirea şi conectarea la talentele şi resursele interioare, optimizarea comunicării şi colaborării cu ceilalţi, pentru manifestarea sinergiei, valorificarea maximă şi durabilă a potenţialului individual şi colectiv.

Membriii echipei Competent Consulting ne dorim să trăim într-o lume în care principalul scop al vieţii să fie realizarea potenţialului creativ existent în fiecare om. O lume în care emoţiile şi gândirea să conlucreze, să fuzioneze pentru a da forţă şi profunzime trăirilor, atât în plan material, cât şi spiritual.

O lume în care fiecare să-şi asume responsabilitatea pentru propria bunăstare şi să vegheze la ecologia relaţiilor sale cu ceilalţi  O lume în care balansul dintre orientarea spre sine şi contactul cu ceilalţi să se producă firesc şi natural, în momentul şi modul cel mai potrivit, pentru a ne ajuta reciproc să ne cunoaştem şi exprimăm potenţialul.

Prin combinarea inteligenţei emoţionale cu tehnicile NLP şi de coaching se poate deschide mult mai rapid calea spre realizarea acestei viziuni, deoarece împreună ele permit îmbunatăţirea şi dezvoltarea stării de wellness, a conştientizării experienţiale, a compasiunii şi stării de flux, ca bază a performanţei sociale şi fericirii individuale.

De aceea, misiunea noastră este să folosim NLP, coachingul şi inteligenţa emoţională pentru:

  • creşterea flexibilităţii şi a eficienţei personale şi interpersonale,
  • armonizarea relaţiilor dintre corp, emoţii şi gândire,
  • descoperirea şi conectarea la talentele şi resursele interioare,
  • optimizarea comunicării şi colaborării cu ceilalţi, pentru manifestarea sinergiei,
  • valorificarea maximă şi durabilă a potenţialului individual şi colectiv.

Angajamentul nostru este să fim mereu în avangarda folosirii neuroştiinţelor şi a psihologiei aplicate pentru facilitarea succesului personal şi accelerarea dezvoltării organizaţionale şi a întregii societăţi.