Tipărire

De ce să-mi dezvolt inteligenţa emoţională?

Dezvotarea Inteligenţei Emoţionale cu Competent Consulting

Inteligenţa emoţională reprezintă capacitatea de a alege în mod conştient gândurile, emoţiile şi acţiunile care ne permit să obţinem rezultate optime în relaţia cu noi înşine şi cu ceilalţi.

Inteligenţa emoţională (EQ) defineşte un set de abilităţi ce sunt diferite, dar complementare, abilităţilor logice şi cognitive măsurate de coeficientul de inteligenţă (IQ). Spre deosebire de acestea din urmă, abilităţile din EQ:

 • pot fi învăţate şi dezvoltate întreaga viaţă,
 • reprezintă un sistem integrat, ce poate fi regăsit la nivel individual, de grup şi de organizaţie,
 • au efect imediat de optimizare a comunicării, cooperării şi eficienţei la toate aceste niveluri.

Persoanele inteligente emoţional:

 • îşi recunosc emoţiile şi înţeleg informaţiile transmise de ele,
 • le integrează cu interpretarea raţională a situaţiilor, astfel încât să poată lua deciziile optime,
 • îşi exprimă în mod adecvat emoţiile, pentru a beneficia de resursele specifice pe care acestea le pun la dispoziţie,
 • le folosesc pentru a-şi optimiza acţiunile şi susţine automotivarea,
 • învaţă atât să evite experienţele neplăcute, cât şi să le repete pe cele care le-au asigurat succesul şi împlinirea obiectivelor.

Universitatea Harvard a efectuat un studiu în 500 de companii care îşi propuseseră să identifice abilităţile care asigură maximul de competenţă şi eficienţă profesională. Au fost urmărite abilităţile tehnice (derivând din formarea şi experienţa profesională), cele cognitive (ţinând de IQ) şi cele emoţionale (definite prin EQ). Singurul parametru care s-a dovedit a fi definitoriu pentru succesul profesional a fost EQ, persoanele cu rezultate excepţionale având în medie un coeficient EQ cu 85% mai ridicat decât media.

Studiile efectuate de Hay Group şi psihologul Richard Boyatzis au indicat că:

 • partenerii cu EQ ridicat din cadrul unei firme multinaţionale de consultanţă au adus profituri cu 139% mai mari decât cei cu EQ mediu;
 • programatorii cu nivel ridicat de inteligenţă emoţională îşi termină proiectele de 3 ori mai repede decât ceilalţi;
 • agenţii de vânzări cu nivel ridicat al EQ generează venituri de 2 ori mai mari decât colegii lor;
 • introducerea EQ drept criteriu de selecţie a personalului în cadrul unui lanţ de distribuţie a mobilei a redus cu 50% fluctuaţia de personal după un an.

De aceea, indiferent dacă obiectivele ţin de viaţa personală sau activitatea profesională, creşterea nivelului de inteligenţă emoţională (EQ) facilitează succesul, împlinirea obiectivelor şi satisfacţia.