Tipărire

Coachingul personal - calea spre împlinirea visurilor

Coachin personal prin Competent Consulting

Coachingul personal este cea mai scurtă şi uşoară cale de definire şi realizare a schimbărilor în propria viaţă şi activitate. Este modalitatea actuală de împlinire a dezideratului socratic de înţelegere a sensului profund al propriei vieţi. Pe această bază, relaţia cu sine, cu ceilalţi şi cu societatea în general se simplifică, nevoile şi dorinţele sunt împlinite mai uşor, iar nivelul general de satisfacţie faţă de propria viaţă creşte semnificativ.

Prin crearea unei atmosfere de încredere şi conlucrare, coachul facilitează clienţilor un proces care implică:

  • clarificarea aspiraţiilor, nevoilor şi priorităţilor,
  • formularea obiectivelor, în acord cu propriul sistem de valori şi convingeri,
  • stabilirea planului concret de acţiune, cu targeturi şi etape specifice,
  • accesarea resurselor, talentelor, abilităţilor, cunoştinţelor şi experienţelor utile pentru punerea în acţiune,
  • activarea şi susţinerea în timp a auto-motivării necesare concentrării atenţiei şi eforturilor spre atingerea obiectivelor.

Acest proces permite depăşșirea limitelor şi atingerea unor obiective ce par iniţial dificile sau chiar imposibile. 

Încă din iunie 1990 am oferit o formă originală de facilitare a luării marilor decizii din viaţă, ce a permis ca sute de familii să-şi aleagă în mod optim drumul într-o societate în tranziţie. De aceea, putem afirma cu certitudine că oferim cea mai vastă şi îndelungată experienţă în domeniu. Pe baza acesteia, am optimizat în timp programe de

  • Life Coaching,
  • Coaching de Cuplu şi
  • Wellness Coaching.