Tipărire

Coachingul organizaţional - cheia succesului

Coachingul cu Competent Consulting - cheia succesului

Coachingul este procesul de definire adecvată a obiectivelor şi transpunere a lor în acţiuni eficiente, menite să crească performanţele individuale şi de echipă. Prin crearea unei atmosfere de încredere şi conlucrare, coachul facilitează clienţilor un proces care implică:

 • clarificarea aspiraţiilor, nevoilor şi priorităţilor,
 • formularea obiectivelor, în acord cu propriul sistem de valori şi convingeri,
 • stabilirea planului concret de acţiune, cu targeturi şi etape specifice,
 • accesarea resurselor, talentelor, abilităţilor, cunoştinţelor şi experienţelor utile pentru punerea în acţiune,
 • activarea şi susţinerea în timp a auto-motivării necesare concentrării atenţiei şi eforturilor spre atingerea obiectivelor.

 Acest proces permite depășirea limitelor şi atingerea unor obiective de performanţă ce par iniţial dificile sau chiar imposibile. 

De aproape 15 ani suntem solicitaţi de companii, ONG-uri şi echipe sportive pentru a le susţine performanţele şi optimiza relaţiile dintre angajaţi, voluntari sau componenţi. De aceea, avem o vastă experienţă de:

 • Executive Coaching şi
 • Coaching de Echipă.

De asemenea, am adaptat instrumentele CIPD de diagnostic organizaţional şi fundamentare a deciziei legate de oportunitatea trecerii la managementul prin coaching, pe care le recomandăm tuturor companiilor dispuse să ia o asemenea decizie strategică.

Sesiunile de Executive Coaching sunt oferite antreprenorilor sau persoanelor ce ocupă poziţia de CEO sau Director General şi care se confruntă cu o situație specială: au în jur o mulțime de persoane, dar cu nimeni nu pot purta un dialog imparțial, confidențial şi centrat pe preocupările şi nevoile lor specifice, fără riscul de a se expune sau a transmite spre organizaţie mesaje neadecvate. 

Alături de liderii de succes există din ce în ce mai des un coach care:

 • creează un cadru de discuții neutru şi competent, în care managerul îşi clarifică opțiunile şi abordările,
 • facilitează luarea celor mai oportune decizii, atât strategice, cât şi tactice,
 • menţine concentrarea pe aspectele cu adevărat esențiale,
 • facilitează formularea şi testarea ideilor şi strategiilor personale sau ale companiei, iar astfel
 • asigură limpezimea viziunii şi coerența acțiunilor.

Ţinând cont de specificul activității acestor persoane, avem capacitatea de a facilita obţinerea de rezultate semnificative într-o singură sesiune, nu într-o serie de întâlniri, cum se întâmplă adesea. 

Indiferent dacă este vorba despre board-ul unor companii, echipe de Vânzări, Marketing, IT sau echipe sportive, Coachingul de Echipă permite alinierea viziunii, misiunii, obiectivelor şi acțiunilor tuturor colaboratorilor, permițându-le să îşi folosească capacitatea de învățare şi adaptare pentru a obține rezultate ce depășesc limitele anterioare. 

Prin coaching, atmosfera din echipă se modifică de la una încărcată, în care cineva dă ordine şi indicații, iar ceilalți se chinuie să le pună în aplicare, spre cea în care oamenii convin să coopereze pentru a realiza performanțe care îi interesează şi pasionează în egală măsură. Toţi cei implicaţi câștigă, iar organizaţia beneficiază de plusul de creativitate, implicare şi eficienţă apărut din sinergia colaborării.