Tipărire

Society of NLP

Fondată în anul 1978, Society of Neuro-Linguistic Programming este o organizaţie de talie mondială creată pentru a exercita un control de calitate asupra semi­nariilor şi trainingurilor de formare care susţin că ar fi constituite pe baza modelului Programării Neuro-Lingvistice (NLP). Sigla alăturată reprezintă certificarea de către Societate şi dreptul legal de a o afişa este deţinut exclusiv  de către institutele şi formatorii apro­baţi de Societate.

Se recomandă multă precauţie în aplicarea tehnicilor şi abilităţi­lor NLP. De asemenea vă sfătuim insistent să participaţi doar la acele seminarii, workshopuri şi traininguri care au fost oficial create şi certificate de către Society of Neuro-Lin­guistic Programming.

Orice program validat de către Societate vă poate prezenta o copie a certificării de către Society of Neuro-Linguistic Programming.

Pentru propria dvs. protecţie şi pentru protejarea celor din jurul dvs., Socie­tatea solicită participanţilor la aceste activităţi să semneze contracte de licenţă care garantează faptul că persoanele certificate şi licenţiate să aplice această tehnologie o vor folosi cu cel mai înalt nivel de integritate.

De asemenea, în acest fel se asigură ca activităţile la care participaţi să aibă cel mai ridicat nivel de calitate şi că traine­rii care le susţin sunt preătiţi corespunzător şi sunt la curent cu cele mai noi evoluţii din cadrul NLP şi DHE (Design Human Engineering).

Există patru niveluri de certificare şi licenţiere oferite de către Society of Neuro-Linguistic Programming:

  • Practitioner,
  • Master-Practitioner,
  • Trainer şi
  • Mas­ter Trainer.

Toate certificatele emise de Society of Neuro-Linguistic Programming conţin sigiliul Societăţii şi semnătura olografă a lui Richard Bandler, cu cerneală.

Trainerii pot organiza cursuri de Practitioner şi Master-Practitioner pentru persoane care apoi sunt certificate şi licenţiate de către Richard Bandler şi Society of Neuro-Linguistic Programming.

Nivelul de Master Trainer este recunoscut doar în urma unor situaţii speciale şi a unor contribuţii substanţiale la NLP. Acest nivel este rezervat şi poate fi confe­rit doar de către Richard Bandler şi Society of Neuro-Linguistic Programming. Master Trainerii nu pot certifica Traineri, cu excepţia situaţiei în care primesc aprobarea scrisă a Dr. Bandler.

Pentru a vă asigura că beneficiaţi de cele mai bune servicii NLP, solicitaţi să vi se arate certificatul de Trainer Licenţiat de SNLP. Toate certificatele şi licenţele au înscris un termen de expirare de 2 (doi) ani, poartă Sigiliul Societăţii şi semnătura olografă a lui Richard Bandler.

Imposibilitatea prezentării acestui certificat poate fi cauzată de:

  1. încercarea persoanei sau instituţiei respective de a înşela pu­blicul, sau
  2. persoana sau instituţia organizatoare au fost la rândul lor fraudate de o altă organizaţie care îşi alocă ilegal dreptul de a emite certificate NLP.

În oricare dintre aceste două situaţii, vă rugăm înştiinţaţi Societatea astfel încât să putem lua măsuri şi să îndreptăm situaţia.

Fiecare licenţă şi/sau certificat au o perioadă de expirare de doi ani. Acest lucru se datorează evoluţiei constante a tehnologiei NLP, Dr. Bandler continuând să-şi aducă contribuţia la evoluţia oamenilor. Societatea se aşteaptă ca cei care au fost certificaţi să îşi continue constant îmbunătăţirea abili­tăţilor, astfel încât certificatele lor să poată fi reînnoite mereu. Nu acceptaţi certificate şi/sa licenţe care nu au înscris un termen de expirare. Dacă aţi bene­ficiat de contribuţiile lui Richard sub forma tehnologiilor pe cale le-a dezvoltat, v-am fi recunoascători dacă ne-aţi ajuta să dăm de gol şarlatanii care duc publicul de nas. Este mai mult o problemă de ordin moral, decât de altă natură. Richard şi Societatea se preocupă ca oamenii să beneficieze cât mai mult de NLP şi să prospere din toate punctele de vedere. Există oportunităţi nelimitate pentru toată lumea, astfel încât nu este nevoie să fie furată munca altora.

RICHARD BANDLER PERSONAL ESTE SINGURUL ABILITAT SĂ FOR­MEZE TRAINERI NLP, cu excepţia persoanelor care au primit acordul scris şi explicit al său pentru acest tip de activitate. Societatea publică un Registru al membrilor săi şi este fericită să ofere oricând referinţe în legătură cu aceştia.

Societatea încurajează înscrierea în acest registru, care este în favoarea tuturor.

 

Puteţi consulta Registrul actualizat şi afla mai multe despre activitatea SNLP făcând click aici.