Tipărire

ICI

International Association of Coaching Institutes

International Association of Coaching Institutes (ICI) a fost creată cu scopul de a promova standarde extrem de înalkte, de nivel universitar, în cadrul formărilor de coaching.

Codul Deontologic al Institutelor Membre ale International Association of Coaching Institutes (ICI) şi al Trainerilor lor

Acest Cod Etic este o expresie a misiunii ICI şi a implicării personale a reprezentaţilor institutelor membre ale ICI, precum şi a trainerilor acestora. El stă la baza modului în care concepem activitatea şi comunicarea interpersonală desfăşurată la înalte standarde de calitate, atât în cadrul ICI, cât şi în afara Asociaţiei. Ne ancorăm în standardele etice ridicate specifice celui de-al şaptelea nivel Graves, astfel încât să ne putem îndrepta eforturile spre bună­starea întregii umanităţi şi menţinerea dreptăţii şi păcii pretutindeni.

Reprezentanţii institutelor membre ICI şi trainerii lor:

 1. se angajează să protejeze demnitatea umană, pe baza convingerii că toţi oamenii au drepturi inalienabile, ce nu depind de capacităţile indivi­duale;
 2. se angajează să-şi folosească cunoştinţele într-un mod responsabil şi ecologic, în interesul tuturor oamenilor, indiferent de sex, rasă, convingeri religioase sau naţionalitate;
 3. sprijină oamenii să îşi asume responsabilităţile personale şi, în acelaşi timp, sunt conştienţi de propriile responsabilităţi pe care le au ca traineri faţă de participanţi;
 4. reacţionează proactiv faţă de prezentările false sau înşelătoare ale coachingului şi/sau ale ICI, astfel încât să asigure o reprezentare corectă a coachingului şi/sau ICI în conştiinţa publică;
 5. sunt conştienţi de propria responsabilitate şi îşi folosesc credibilitatea, statutul, titlul academic, apartenenţa la alte organizaţii sau autoritatea pentru a face cunoscut coachingul la nivel mondial de o manieră pozitivă şi care să impună respect;
 6. recunosc şi respectă unicitatea personalităţii şi a aspectelor socio-bio­grafice ale fiecărui om; aceasta include dreptul fiecărei persoane de a-şi stabili independent sensul vieţii, atâta timp cât respectă drepturile celorlalţi;
 7. consideră orice persoană dintr-un punct de vedere holistic, integrând corpul, mintea şi spiritul, şi îşi adaptează metodele de training astfel încât să abordeze toate aceste aspecte;
 8. se angajează activ în dezvoltarea societăţii şi a umanităţii, asumându-şi responsabilităţi specifice;
 9. sunt conştienţi de faptul că influenţează atitudinile şi dezvoltarea personalităţii participanţilor; în contextul activităţii lor profesionale, încurajează punerea sub semnul întrebării a atitudinilor şi percepţiilor, facili­tând dezvoltarea unor noi puncte de vedere şi instalarea unor mo­di­ficări comportamentale;
 10. se angajează să considere drept confidenţiale toate informaţiile perso­nale ce le sunt împărtăşite în cadrul activităţilor lor profesionale;
 11. sunt atenţi la modul în care se dezvoltă societatea; această atenţie se reflectă în strădania lor continuă de a-şi reînnoi constant abilităţile, cunoştinţele şi abordările metodologice, asigurând astfel menţinerea celor mai înalte standarde de calitate; îşi asumă responsabilitatea pregătirii lor continue şi a supervizării, iar regulat fac schimb de experienţă cu colegii;
 12. percep implicaţiile mai largi ale activităţilor pe care le desfăşoară;
 13. îşi folosesc activitatea profesională pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi durabile;
 14. folosesc doar metode ce sunt în acord cu concepţia despre oameni descrisă la Articolul 1;
 15. nu fac parte din instituţii sau grupuri ale căror atitudini şi convingeri contravin prevederilor acestui Cod Etic;
 16. se abţin de la orice formă de reprimare a participanţilor; îi tratează pe toţi participanţii cu respect şi apreciere;
 17. se angajează să respecte principiile adevărului, clarităţii şi confidenţia­lităţii în interacţiunile lor cu clienţii şi participanţii;
 18. îşi prezintă trainingurile cât mai deschis cu putinţă; aceasta implică dezvăluirea competenţelor metodologice şi declararea metodelor ce sunt folosite pe durata trainingului;
 19. sunt auto-critici şi conştienţi de limitele propriilor capacităţi; nu oferă servicii care le depăşesc competenţele ocupaţionale;
 20. îşi tratează toţi colegii cu respect şi apreciere; dacă îşi critică colegii, o fac de o manieră corectă şi constructivă;
 21. respectă regulile societăţii şi standardele etice ale comunităţii în care lucrează;
 22. se abţin de la declaraţii înşelătoare referitoare la calificările lor profesionale şi ocupaţionale, la intenţiile lor, ori la apartenenţa la anumite organizaţii.

Institutele de coaching ce sunt sprijinite prin mentoring, supervision şi coaching de institutele cu experienţă member ICI, precum şi Coach-Trainerii şi Coach-Master-Trainerii admişi să facă parte din ICI s-au angajat, de asemenea, să respecte acest Cod Etic.

Puteţi afla mai multe despre activitatea ICI făcând click aici.