Tipărire

IANLP

International Association for NLP

International Association for Neuro-Linguistic Programming (IANLP) ete o organizaţie mondială fondatã în 1983. 

IANLP promovează un set de standarde de formare în NLP cunoscute şi acceptate în întreaga lume şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

  1. IANLP în calitate de organizaţie se limitează la stabilirea standardelor. IANLP nu asigură nici training, nici apartenenţă, IANLP nefiind angajată nici în acţiuni de relaţii publice. Aceste activităţi sunt lăsate în grija asociaţiilor naţionale şi a instituţiilor de formare locale. De aceea, IANLP nu intră în nici un fel în competiţie cu trainerii pentru pieţele locale.
  2. Standardele şi reglementările IANLP nu sunt bazate pe modelul luării deciziilor prin consens de către membrii săi, şi de aceea este de aşteptat să poată asigura o stabilitate pe termen lung. Această stabilitate pe termen lung le asigură trainerilor un mediu stabil în care să-şi poată planifica activităţile.Totuşi, IANLP primeşte mereu cu interes propunerile de schimbare şi îmbunătăţire a standardelor făcute de către trainerii aso­ciaţi.
  3. Standardele IANLP se bazaează pe mai bine de două decenii de experienţă de training la toate nivelurile de formare şi reprezintă experienţa cumulată a celor mai importanţi practicanţi ai NLP.
  4. La cerere, standardele IANLP pot fi modificate uşor, pentru a reflecta diferitele nevoi locale, cu condiţia ca toate cerinţele minimale să fie îndeplinite.
  5. Standardele certificate IANLP corespond cu standardele acceptate folosite în întreaga lume.
  6. În calitate de organism de stabilire a standardelor, IANLP este neutră şi de aceea este acceptabilă pentru traineri provenind din instituţii de training diferite şi/sau asociaţii naţionale şi internaţionale.
  7. IANLP încurajează crearea unei reţele de colaborare între trainerii aso­ciaţi oferindu-le membrilor informaţii de contactare a altor membrii asociaţi. În afară de aceasta, IANLP nu se implică în organizarea altor activi­tăţi. IANLP încurajează în mod explicit formarea de asociaţii locale şi regionale care să completeze activităţile IANLP.

IANLP îndeplineşte toate cerinţele pentru a stabili standarde acceptate pe plan mondial, ferm stabilite, acceptate de întreaga comunitate profesională.

De-a lungul ultimilor 25 de ani, marca înregistrată IANLP a devenit un simbol al formărilor NLP de înaltă calitate şi IANLP este decisă să continue şi să întărească această tradiţie.

Puteţi afla mai multe despre activitatea IANLP şi consulta registrul online al trainerilor certificaţi de ea făcând click aici.