Tipărire

APRO-NLP

APRO-NLP

Asociaţia Profesioniştilor NLP din România a fost înfiinţată în 2011 pentru promovarea valorilor profesionale şi a deontologiei în cadrul aplicării conceptelor şi tehnicilor din programarea neuro-lingvistică pentru accelerarea şi facilitarea dezvoltării personale, organizaţionale şi a întregii societăţi româneşti.

Valorile la care aderă şi pe care le exprimă în toată activitatea lor membrii APRO-NLP sunt:

 • excelenţă în privinţa nivelului de pregătire profesională şi a utilizării practice a NLP,
 • integritate morală în relaţia cu beneficiarii serviciilor lor,
 • respect faţă de potenţialul existent în fiecare persoană şi faţă de colegii de breaslă.

Scopul APRO-NLP constă în dezvoltarea şi diversificarea aplicaţiilor programării neuro-lingvistice în România, precum şi promovarea şi protejarea statutului profesional şi a intereselor membrilor Asociaţiei.

Obiectivele APRO-NLP sunt:

 1. conceperea şi realizarea de proiecte menite să valorifice şi să diversifice gama de aplicaţii profesioniste ale NLP în cadrul domeniilor de activitate ce pot beneficia de aportul lor,
 2. reunirea şi organizarea profesioniştilor în programare neuro-lingvistică din România într-un cadru legal, care să le reglementeze drepturile şi obligaţiile, precum şi să permită cooperarea lor cu profesioniştii în domeniu din alte ţări,
 3. consolidarea încrederii diferitelor segmente de public în aplicarea profesională a NLP, în specialiştii care o realizează, precum şi în cei care solicită asistenţă din partea specialiştilor NLP,
 4. promovarea principiilor deontologice în vederea respectării de către specialiştii NLP a drepturilor individului şi libertăţilor publice, aşa cum sunt prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, şi pentru ca aceştia să servească binele public,
 5. cultivarea unor relaţii colegiale corecte, a loialităţii faţă de public şi faţă de beneficiarii activităţii de aplicare profesionistă a programării neuro-lingvistice,
 6. crearea condiţiilor pentru permanenta specializare şi perfecţionare profesională a membrilor Asociaţiei, în vederea asigurării unei autorităţi profesionale corespunzătoare,
 7. definirea statutului profesiunii de specialist în programare neuro-lingvistică, în conformitate cu normele recunoscute pe plan internaţional şi cu recomandările organizaţiilor internaţionale de specialitate,
 8. definirea de standarde profesionale pentru activităţile bazate pe aplicarea conceptelor şi tehnicilor NLP,
 9. stabilirea de contacte cu toate instituţiile şi organizaţiile - publice sau private, din ţară şi din străinătate - care pot contribui la recunoaşterea în România a activităţilor de aplicare profesională a programării neuro-lingvistice şi a statutului profesional al specialiştilor din acest domeniu,
 10. înscrierea Asociaţiei în circuitul internaţional al profesioniştilor NLP.

Puteţi afla mai multe despre activitatea APRO-NLP făcând click aici.