Formarea în NLP: 7 zile sau 7 module?

Ce preferaţi: shaorma la colț de stradă sau un festin savurat în tihnă?

Apariţia şi pe piaţa românească de training NLP a cursurilor scurte a declanşat şi la noi o discuţie prezentă în toată Europa: de cât timp de formare este nevoie pentru ca cineva să beneficieze din plin de efectele profunde pe care NLP le produce în toate domeniile vieţii personale şi profesionale?

Ce este un curs de Practitioner sau Master-Practitioner NLP:

 • o prezentare de modele şi aplicare de tehnici, sau
 • un proces profund de dezvoltare personală?

Şi ce anume certifică diploma eliberată la sfârşit:

 • faptul că ajungi să „ai idee” despre cum funcţionează „computerul personal” cu care te-ai născut, ori
 • capacitatea reală de a opera modificări în programele sale, demonstrată de schimbările semnificative produse în viaţa ta?

Un răspuns vine chiar din partea SNLP:

Richard Bandler, care predă aceste cursuri în câte 9 zile, este foarte interesat să descopere cum alţii, cu mult mai puţină experienţă, reuşesc să transmită toate informaţiile şi să instaleze toate abilităţile mai rapid decât însuşi co-creatorul metodei.

De aceea, preşedintele Society of NLP, John La Valle, a cerut recent tuturor trainerilor acreditaţi să transmită informaţiile despre structura cursurilor lor, urmând ca celor care pretind că pot preda NLP mai rapid decât Richard să li se ceară să demonstreaze aceste afirmaţii chiar în faţa lui.

NLP permite învăţarea accelerată

NLP este, printre altele, o tehnologie a învăţării accelerate, bazată pe presupoziţia că avem capacitatea de a prelucra, reţine şi integra mult mai multă informaţie decât suntem obişnuiţi să credem.

De aceea, în cadrul cursurilor organizate de Competent Consulting toate informaţiile cuprinse în cele peste 500 de pagini ale cărţii „Structurile lingvistice ale dr. Milton H. Erickson” sunt transmise accelerat, multi-nivel. Astfel este posibilă utilizarea imediată a formelor de limbaj miltonian pentru a influenţa starea altei persoane, de exemplu inducând şi conducând diferite forme de transă.

Pentru activarea tuturor abilităţilor lingvistice ce sunt instalate astfel, însă, este nevoie de practică.

Richard Bandler consideră că pentru fiecare 9 zile de curs cu el, este nevoie de cel puţin un an de aplicare intensivă a tuturor tehnicilor învăţate, pentru a le putea stăpâni pe deplin şi a beneficia de efectele lor.

Acest lucru este perfect posibil pentru cei foarte determinaţi şi organizaţi, ce nu au nevoie de feedback extern şi nici de confruntarea propriilor experienţe cu ale altora (metaprogramul referinţei interne, pentru cunoscători), capabili să-şi menţină interesul şi motivaţia active timp de un an pe un singur proces din propria viaţă.

Numai că acest tip de funcţionare este destul de rar întâlnit în realitate. Apar alte priorităţi, unele efecte se manifestă altfel decât ne-am fi aşteptat, motivaţia scade pe măsură ce dispar vechile probleme din propria viaţă.

Mai mult, schimbările în sistemul de convingeri, în ierarhia valorilor şi în imaginea de sine (identitate) determină reformularea sau chiar redirecţionarea obiectivelor iniţiale, fiind nevoie de multă auto-cunoaştere şi sinceritate faţă de sine pentru a păstra trendul ascendent al procesului de dezvoltare personală.

Ce variantă mi se potriveşte: 7 zile sau 7 module?

Ca să verificaţi în practică aceste afirmaţii, amintiţi-vă dacă aţi cumpărat vreodată un manual de învăţare a unei limbi străine, eventual cu CD-uri sau DVD-uri ajutătoare.
Dacă da, aţi reuşit să parcurgeţi toate lecţiile, să ascultaţi toate CD-urile sau să urmăriţi toate DVD-urile?
Aţi reuşit, în termen de 3 luni sau un an, să învăţaţi limba respectivă? 

Dacă DA, atunci un curs de 9 zile cu Richard Bandler este extrem de potrivit pentru dvs., asociat cu o motivaţie de a vă schimba viaţa la fel de intensă ca cea avută în cazul învăţării limbii străine. Veţi primi, în formă condensată, o întreagă trusă cu scule de soluţionare a problemelor şi depăşire a dificultăţilor, multe dintre ele părând a apare „de nicăieri” atunci când aveţi nevoie de ele. Dar va trebui să vă definiţi şi urmăriţi în mod independent cursul procesului de dezvoltare personală facilitat de instrumentele NLP.

Dacă NU, înseamnă că puteţi beneficia de structura oferită de un curs de 7 module lunare (care durează o jumătate de an), ce vă permite să vă dezvoltaţi abilităţile NLP pas cu pas, să le aplicaţi în viaţa reală, iar apoi pe baza rezultatelor obţinute să accesaţi noi şi noi competenţe intra- şi inter-personale. Şi veţi beneficia de structurare, direcţionare, feedback, posibilitatea de a vă compara experienţele şi reuşitele cu ale colegilor de curs, susţinere atât în privinţa aprofundării cunoştinţelor NLP, cât şi a efectelor pe care acestea le produc în viaţa personală şi profesională.

De ce 7 module de câte 3 zile?

Fiindcă este structura originală a cursului de Practitioner NLP, definită la începutul anilor ’80 Richard şi John şi aplicată cu succes până la mijlocul anilor ’90. Este o structură ce menţine un foarte bun echilibru între două obiective:
 • asimilarea conceptelor şi competenţelor NLP, respectiv
 • utilizarea lor în cadrul unui proces structurat de dezvoltare personală.
Aşa că este bine să vă puneţi întrebarea de ce vreţi să participaţi la un astfel de curs:
 • ca să învăţaţi tehnicile NLP şi să le practicaţi într-un mediu profesional: leadership, coaching, training etc.,
 • ca să beneficiaţi de efectele de optimizare şi armonizare pe care NLP le produce în viaţa personală şi profesională.
Cursurile scurte sunt optimizate pentru primul obiectiv, presupunând că
 • participanţii fie şi-au făcut dezvoltarea personală anterior, ori că
 • au capacitatea de a-şi conduce propriul proces prin auto-aplicarea tehnicilor şi abilităţilor NLP.

În caz contrar, asemeni unui cuţit ce poate fi folosit pentru a tăia pâine sau pentru a ucide, tehnicile NLP aplicate de o persoană insuficient de armonizată interior produc efecte contrare celor scontate, ne-ecologice nici pentru persoana în cauză, nici pentru cei din jurul său.

În cursurile în 7 module organizate de Competent Consulting se recreează atmosfera şi experienţele ce stau la baza succesului unor personalităţi precum Robert Dilts, Anthony Robbins, Judith De Lozier, David Gordon, Michael Hall, Steve şi Connirae Andreas. Secretul constă în cumularea

 • dezvoltării competenţelor NLP cu
 • un foarte intens proces de optimizare şi armonizare personală şi
 • un dialog continuu, deschis şi creator cu formatorii,
elemente de care beneficiază şi participanţii la cursurile noastre.

În ce constă plusul oferit de cele 7 module?

La nivel de Practitioner, procesul de dezvoltare personală vizează 3 optimizări:
 • modificarea contactului cu realitatea, prin activarea simţurilor şi echilibrarea informaţiilor colectate pe diferitele canale senzoriale,
 • utilizarea optimă a limbajului, atât în cadrul dialogului interior (fluxul gândirii), cât şi in comunicarea cu alte persoane,
 • ajustarea strategiilor de bază folosite pentru interpretarea experienţelor, luarea deciziilor, învăţare şi punerea în practică a deciziilor,
precum şi 3 alinieri:
 • activarea şi curăţarea de influenţele externe a poziţiilor perceptuale, ca bază a asertivităţii şi empatiei autentice,
 • armonizarea nivelurilor logice, pentru eliminarea conflictelor interne şi a problemelor de automotivare,
 • integrarea resurselor din trecut cu aspiraţiile şi obiectivele viitoare, pentru creşterea capacităţii de definire şi influenţare a cursului propriei vieţi.
La nivel de Master Practitioner, procesul de dezvoltare personală vizează alte 3 optimizări, ale unor procese ce se desfăşoară la interfaţa dintre conştient şi inconştient:
 • ajustarea structurii de metaprograme, pentru a susţine capacitatea de valorificare a oricărei situaţii,
 • flexibilizarea comunicării la nivel verbal, non-verbal şi intuitiv, ce permite schimbarea rapidă a convingerilor şi stărilor emoţionale proprii şi ale altor persoane,
 • optimizarea presupoziţiilor fundamentale despre relaţia cu viaţa, ca bază a procesului de construire a propriei realităţi,
De asemenea, facilităm şi 3 reconectări la elemente profund inconştiente:
 • la emoţia fundamentală ce influenţează şi determină stările interioare din fiecare moment, ca resursă majoră utilizabilă în orice context,
 • la potenţialul personal, din care derivă misiunea şi sensul propriei vieţi,
 • la resurse interioare şi exterioare nelimitate (abundenţă), care să susţină asumarea şi exprimarea deplină a potenţialului.
Fiecare astfel de optimizări, alinieri şi conectări implică experienţe şi tehnici derivate din cele de bază din NLP, constituind un proces de dezvoltare personală complex, profund şi extrem de eficient, ce nu face parte explicit din curricula SNLP.

Dar, aparent paradoxal, cel puţin o parte dintre competenţele necesare pentru obţinerea certificării se activează doar după optimizare şi aliniere!

Şi, conform feedbackului absolvenţilor noştri, beneficiile suplimentare obţinute le-au depăşit constant nu doar aşteptările, ci şi aspiraţiile iniţiale.

De aceea, certificatele de absolvire a cursurilor Competent Consulting, semnate de Richard Bandler, John La Valle şi Daniel Bichiş, certifică nu doar dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor specifice fiecărui nivel, ci şi faptul că s-au realizat optimizările, alinierile şi conectările menţionate, ce produc efecte vizibile în viaţa absolventului.

Învăţare accelerată + creştere susţinută = succes garantat

Referindu-se la învăţarea NLP, Richard recomandă ca aceasta să se realizeze într-un proces cât mai intens cu putinţă. În caz contrar, glumeşte Richard în stilul caracteristic, ar fi ca şi cum te-ai masturba cu o mişcare pe zi.

Lucru pe deplin respectat de singurul Master Trainer român certificat de către Richard – Daniel Bichiş. Învăţarea tuturor tehnicilor, conceptelor şi modelelor NLP se realizează intens, rapid, uşor şi plăcut – chiar şi atunci când este vorba despre elemente extrem de complexe.

Dar cum am menţionat deja, formările NLP de la Competent Consulting susţin şi dezvoltarea personală a participanţilor.

Procesul de creştere interioară, asemeni oricărui alt proces de creştere, are nevoie de timp, producându-se în ritmul său propriu, firesc şi natural.

El poate fi accelerat, ca într-un solar sau o seră, de un mediu propice, de „bălegarul” furnizat de procesarea experienţelor proprii şi de „lumina” noului înţeles pe care îl dăm propriei vieţi.

Dar, ca să-l parafrazăm pe Richard, accelerarea dincolo de limită a unui asemenea proces este echivalentul ejaculării precoce: în locul experienţei totale, eliberatoare şi transformatoare, ar însemna să ne mulţumim cu un pic de excitaţie, un pic de plăcere şi fugara experienţă a ce ar putea fi viaţa noastră.

Or, când este vorba despre plăcere, libertate şi evoluţie personală, Richard Bandler optează pentru prelungirea şi intensificarea la maxim a experienţei.

Prin combinarea a trei atitudini:
 • centrarea pe participanţi, pe nevoile lor şi procesul propriu de dezvoltare, şi nu pe tehnicile NLP sau personalitatea trainerului,
 • diversificarea experienţelor, astfel încât cursul să susţină autocunoaşterea, autodepăşirea şi autoactualizarea, în loc să fie concentrat pe învăţare,
 • activarea trăirilor emoţionale intense, ca suport al proceselor raţionale sau al acţiunilor,
am constatat că putem maximiza atât transferul de cunoştinţe şi dezvoltare de abilităţi, cât şi viteza proceselor de creştere interioară, de acces la potenţialul propriu şi exprimare deplină a acestuia. Iar rezultatul este o experienţă „2 în 1”:
 • dobândirea unor foarte solide competenţe în domeniul NLP, simultan cu
 • transformarea profundă a relaţiei cu sine, cu ceilalţi şi cu lumea.

Depinde de fiecare dacă se mulţumeşte doar cu puţin şi îşi suplimentează experienţele prin eforturi solitare, ori beneficiază din plin de „efectul de seră” pentru a-şi maximiza beneficiile produse de cursurile Competent Consulting în domeniul optimizării, armonizării şi transformării personale.

profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.
avem expertiza cu care te putem ajutaDomenii de Excelență
Din 1990, facilităm și accelerăm dezvoltarea personală și profesională.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Competent Consulting