Formare de Life Coach NLP
February 22, 2016

Ce fel de coach pot deveni?

O școală cu tradiție acoperă o paletă largă de nișe de piață

În funcție de tipul de obiective a căror realizare o facilitează și de specificul clienților cu care lucrează, există diferite tipuri de coaching.

Datorită respectării depline a standardului ANC de formare ca Specialist în activitatea de coaching, precum și alinierii cu cerințele ICF, absolvenții cursului ce va începe pe 26 febr. 2016 pot să-și aleagă practic orice tip de coaching sau nișă de piață.

Iată câteva dintre cele mai populare alegeri ale absolvenților celor 4+6 serii formate până în prezent.

Trei direcții principale

Tradițional, există 3 tipuri principale de coaching:

 • Life coaching, care crează cadrul pentru optimizarea tuturor domeniilor vieții personale, precum și dezvoltarea celor care prezintă cel mai mare interes pentru client,
 • Business coaching, ce susține și optimizează performanțele obținute în cadrul vieții profesionale, atât la nivel individual, cât și de echipă și organizație,
 • Executive coaching, ce facilitează luarea deciziilor strategice și realizarea viziunii antreprenorilor, investitorilor și top-managerilor.

Fiecare dintre ele are anumite instrumente specifice, care permit măsurarea rezultatelor, identificarea punctelor slabe și a celor forte, stabilirea și realizarea obiectivelor concrete, precum și extinderea experienței și învățămintelor spre alte contexte.

Dar toate au la bază:

 • relația coach-client bazată pe încredere și deschidere reciprocă,
 • comunicarea multinivel, ce ține cont de informațiile verbale, non-verbale (corporale) și para-verbale (transmise de tonalitatea vocii),
 • activarea atenției, intuiției și prezenței, pentru a putea trece dincolo de aparențe,
 • orientarea spre rezultate concrete, măsurabile,
 • responsabilizarea clientului în privința definirii obiectivelor și acționării în direcția împlinirii lor,
 • respectarea clientului în calitate de expert în propria viață și activitate,
 • valorificarea și îmbogățirea resurselor și abilităților clientului, pentru realizarea obiectivelor sale.

 

Accesarea potențialului nelimitat

Specificul Life coachingului NLP este dat de instrumente extrem de eficiente de accesare a ceea ce Tony Robbins numește „putere nemărginită”. Aceasta permite re-definirea întregii vieți și obținerea unei calități semnificativ mai bune a vieții personale, de cuplu și sociale.

Folosind aceste tehnici, absolvenții formărilor organizate de Competent Consulting realizează:

 • coachingul stilului de viață: echilibrul muncă-viaţă personală, auto-organizare, gestionarea timpului, gestionarea finanţelor, gestionarea stresului, maturizare emoţională, depăşirea limitelor,
 • wellness coaching: regăsirea stilului sănătos de viață, facilitarea programelor de fitness, susținerea dietelor speciale,
 • coaching de cuplu: optimizarea relaţiei de cuplu, găsirea partenerilor potriviţi, pregătirea pentru căsătorie, pregătirea pentru divorţ,
 • coaching pentru adolescenți: motivare pentru succesul şcolar, pregătirea emoţională în vederea marilor examene, redactarea şi susţinerea dizertaţiilor, susţinerea copiilor excepţionali, identificarea pasiunilor şi talentelor,
 • coaching de carieră: definirea planului de carieră, facilitarea tranziţiilor în carieră, pregătirea pentru interviuri, găsirea unei slujbe adecvate, pensionarea.

Creșterea constantă a performanțelor

Datorită creativității și dedicării lui Robert Dilts, NLP are o tradiție de peste 30 de ani de facilitare a performanțelor organizaționale, semnificativ mai relevantă decât cea acumulată de coachingul clasic.

De aceea, absolvenții noștri realizează, fie în activitatea de management prin coaching, fie în calitate de coachi interni sau externi:

 • coachingul agenților de vânzări: auto-motivare pentru cold-calling, optimizarea managementului timpului și teritoriului, întreținerea pasiunii pentru performanțe crescânde,
 • coachingul noilor manageri: redefinirea sistemului de valori și relații, optimizarea capacității de delegare, depășire a sindromului impostorului,
 • coachingul echipelor: definirea viziunii, misiunii și valorilor comune, distribuirea și asumarea sarcinilor, asumarea și realizarea obiectivelor organizaționale, folosirea conflictelor drept sursă a noilor performanțe, facilitarea adoptării culturii organizaționale orientate spre învățare și dezvoltare continuă.

Viziune strategică de succes

Managerii de top și antreprenorii/investitorii care au recurs la serviciile de Executive coaching oferite de absolvenții noștri au apreciat în mod deosebit instrumentele de:

 • strategic visioning: definirea viziunii, misiunii şi valorilor, redactarea planurilor strategice,
 • marketing coaching: identificarea pieţelor adevate produselor/serviciilor oferite, altfel decât pe baza consutanței de specialitate,
 • leadership coaching: optimizarea abilităților de negociere, mediere, public speaking,
 • coaching antreprenorial: facilitarea definirii de către antreprenori a modelului de business şi a structurii optime de organizare a compeniilor pe care vor să le creeze.

 

O școală cu tradiție

Formatorii, Mariana și Daniel Bichiș, au fiecare peste 15 ani de experiență de coaching la nivel individual, de cuplu, de echipă și organizație.

Iar cursurile de Associate Coach NLP au demarat în anul 2008, având 6 serii de absolvenți. Au fost urmate de 4 serii de formare acreditate de ANC, în perioada 2014-2015.

Daniel Bichiș a fost implicat activ în conceperea și redactarea standardului ANC de Specialist în activitatea de coaching (cod COR 242412), fiind astfel posibilă respectarea deplină a curriculei naționale.

Iar dintre cei peste 100 de absolvenți de până acum, peste 68% practică coachingul la nivel profesional, fie în cadrul organizațiilor în care sunt angajați, fie ca liber-profesioniști.

Această a zecea serie de absolvenți va fi cea care beneficiază de cele mai bune condiții și va străluci din toate punctele de vedere.
Mariana Bichiș, manager general

Te așteptăm alături de noi, pentru a descoperi cum îți poți schimba viața schimbând vieți.

Te poți înscrie făcând click aici.