Este NLP un avantaj în relatia cu angajatorul?

Şi dacă da – îţi poţi permite să-l ignori?

Atât angajarea, cât şi promovarea se bazează în prezent mai mult pe competenţe demonstrate decât pe diplome.
Dintre acestea, o parte sunt conferite de cursurile universitare şi postuniversitare (abilităţile analitice, de colectare şi prelucrare de informaţii, de gândire strategică şi planificare, de utilizare a computerelor etc.).
În special pentru poziţiile de manager, decisive sunt însă abilităţile interpersonale, de comunicare, negociere şi motivare, pentru care există doar puţine modalităţi de educare şi antrenare.
NLP s-a dovedit a fi una dintre cele mai rapide şi eficiente căi de dezvoltare a lor. De aceea este tot mai solicitat atât sub forma trainingurilor in house, cât şi a cursurilor profesionale de formare în Business NLP.
Venind în întâmpinarea acestei nevoi stringente, Competent Consulting organizează primul curs de Business NLP Practitioner din România.

Este rezultatul cooperării cu NLP Akademie – Elveţia şi beneficiază de dublă certificare internaţională.
Gândit prin prisma complementarităţii cu pregătirea de tip MBA, cursul răspunde celor două cerinţe pe care Thomas J. Watson, fostul Chairman al IBM, le semnala drept decisive pentru succesul unui program MBA:
  • o atentă selecţie a candidaţilor, respectiv
  • capacitatea de a elibera şi valorifica la maxim energiile şi talentele deosebite ale participanţilor.
Pentru a putea evalua corect utilitatea formării lor ca Business NLP Practitioner, mulţi dintre cei interesaţi de noua iniţiativă au pus întrebarea: „În ce fel îmi facilitează cariera acest curs? Ce valoare are el pentru un angajator?”
În NLP se ţine foarte mult cont de contextul în care se desfăşoară o anumită situaţie. De aceea, efectul cursului asupra carierei poate fi evaluat astfel:
a. În cazul angajatorilor care acordă mare importanţă diplomelor, contează foarte mult faptul că acest curs este certificat de Society of NLP din SUA şi de International Association of NLP din Elveţia, cele mai vechi şi mai prestigioase organisme de certificare în NLP.
Exact cum un titlu de MBA are cu adevărat valoare doar dacă este acordat de o universitate care a fost acreditată de Association of MBAs sau European Foundation for Management Development, la fel şi certificatul de Business Practitioner of NLP contează atunci când poartă pe el sigiliul acestor organizaţii şi semnătura co-creatorului metodei, Richard Bandler. Acestea reprezintă cea mai bună garanţie a calităţii trainingului oferit şi a conformităţiii sale cu standardele impuse de SNLP şi IANLP.

Iar Competent Consulting este singura companie română de training ce poate oferi dubla certificare, ca recunoaştere internaţională a calităţii serviciilor sale.

b. În cazul angajatorilor care pun accent în primul rând pe demonstrarea capabilităţilor candidaţilor, acesta este cursul ideal deoarece este centrat pe transferul de competenţe şi dezvoltarea de abilităţi. Absolvenţii cursurilor şi seminariilor anterioare au confirmat acest lucru, experienţele lor fiind prezentate de Viorica-Ana Chişu în nr. 1/2006 al revistei Capital. „Cursul m-a ajutat să înţeleg ce este mai important pentru oameni şi să clădesc cu ei ceva ce este cu adevărat util. De aici am plecat cu o siguranţă mai mare că pot face lucrurile mai bine, pentru că am făcut foarte multe aplicaţii”, spunea Alina Costea, Sales Manager la UTI Systems.
Utilizarea filmărilor video, a jocurilor de rol, studiilor de caz şi tehnicilor experienţiale face ca fiecare participant să beneficieze la maxim de metodele prezentate. Iar numărul redus de cursanţi permite asigurarea unui feedback adecvat şi supravegherea atentă a evoluţiei fiecăruia.
Cursul se adresează unui grup de elită care vizează poziţii de conducere în organizaţii, poziţii care să le aducă mari avantaje, inclusiv de natură materială”
subliniază Daniel Bichiş, trainer certificat de SNLP şi IANLP. Şi indică cele patru categorii principale de efecte asupra participanţilor:
  1. dezvoltarea aptitudinilor de manager şi lider (luarea de decizii adecvate, gestionarea riscurilor şi a persoanelor dificile, generarea de strategii şi planuri rapid susţinute de subalterni),
  2. îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, atât verbală cât şi non-verbală,
  3. creşterea capacităţii de a rezolva probleme (gestionarea corectă a dinamicii organizaţionale, alocarea adecvată a resurselor şi personalului, dezvoltarea stilului consultativ de lucru cu subalternii şi colaboratorii),
  4. întărirea capacităţii de negociere, de motivare, de persuasiune, a abilităţilor de prezentator.
Pentru a descoperi diferenţa care face diferenţa dintre acest curs şi altele, cei interesaţi au pus frecvent şi o altă întrebare: „Ce aduce în plus NLP faţă de alte tehnici de dezvoltare personală?”
În numărul 71 din 9 februarie 2006 al revistei Cariere, Daniel Bichiş preciza: „Ideea de bază a gândirii pozitive este că trăieşti viaţa pe care o gândeşti, iar a inteligenţei emoţionale că trăieşti viaţa pe care o simţi. NLP porneşte de la ideea că trăieşti viaţa pe care o creezi prin acţiunile tale, bazate pe perceperea realităţii, pe interpretarea dată şi pe reacţia (corporală şi emoţională) declanşată de acestea”. Şi adaugă:
Mai simplu spus, gândirea pozitivă întinde un deget de sprijin, inteligenţa emoţională oferă o mână de ajutor, iar NLP pune la dispoziţie un întreg corp de tehnici pentru a reuşi crearea realităţii dorite”.
Nouă module de weekend vor asigura însuşirea de către participanţi a acestui corp de tehnici şi dezvoltarea tuturor abilităţilor necesare aplicării lor în practică. Mai mult, la finalul cursului fiecare participant va prezenta o lucrare de diplomă, cuprinzând rezultatele obţinute prin aplicarea cunoştinţelor obţinute în activitatea sa profesională.
Alături de Daniel Bichiş se vor afla Ueli Frischknecht (secretar general al IANLP) şi Megha Baumeler, de la NLP Akademie – Elveţia. Această echipă de traineri va asigura echilibrul dintre cunoaşterea profundă a specificului naţional şi diversitatea culturală – un alt element ce influenţează puternic aprecierea de către angajatori, fie ei companii multinaţionale sau locale.
Deoarece deviza Competent Consulting este „succesul dvs. este profesia noastră”, se poate spune că grupul de elită ce va începe cursul vineri, 24 februarie 2006, beneficiază de cele mai bune şanse de reuşită.

Curând îi vom identifica printre liderii importanţi ai următorilor ani, datorită faptului că folosesc NLP pentru progresul atât al propriei cariere, cât şi al companiilor lor.

profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.
avem expertiza cu care te putem ajutaDomenii de Excelență
Din 1990, facilităm și accelerăm dezvoltarea personală și profesională.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Competent Consulting