De la dezvoltare personală la profesionalizare

Noua ofertă de formare în NLP şi coaching

După ce profesia de coach a fost inclusă în COR şi standardul de formare ca „Specialist în activitatea de coaching” a fost aprobat de ANC, şcoala de Life Coaching şi NLP din cadrul Competent Consulting se bucură de oportunitatea de a-şi redefini oferta, în conformitate cu cerinţele şi aşteptările celor interesaţi de oferta noastră.

Acum a devenit posibil să oferim două linii de formare, ambele multiplu certificate, ce acoperă cele două obiective principale urmărite de cursanţii noştri:

 • dezvoltarea personală prin NLP, realizată prin cursurile de Practitioner şi Master-Practitioner NLP, certificate de SNLP, IN şi IANLP,
 • dezvoltarea profesională, prin cursul de „Specialist în activitatea de coaching”, cod COR 242412, certificat internaţional ca Licensed Associate NLP Coach (LAC) de SNLP şi ICI.

Iată câteva detalii importante referitoare la fiecare linie de formare şi relaţia dintre ele.

Experienţa de peste 15 ani de practicare a NLP şi peste 12 ani de practicare a Life Coachingului ne poziţionează în zona de excelenţă în privinţa celor două domenii principale de formare oferite de către Competent Consulting.

De aceea, am putut participa şi contribui semnificativ la procesul de acreditare a Standardului ocupaţional de formare ca „Specialist în activitatea de coaching”, în cadrul căruia s-au clarificat multe dintre aspectele legate de relaţia dintre formarea în NLP şi cea în coaching.

Pe baza concluziilor trase de-a lungul acestui proces şi a discuţiilor avute cu cursanţii actuali şi absolvenţii seriilor anterioare, am definit noul program de formare, prezentat în continuare.

Oportunitate de dezvoltare profesională

Pentru cei care vor, de la bun început, să-şi maximizeze investiţia de timp şi bani, recomandarea noastră este participarea la cursul de formare ca „Specialist în activitatea de coaching”, a cărei primă ediţie va debuta pe 3 octombrie 2014.

Acest curs reprezintă sinteza a două formări oferite anterior:

 • Licensed Associate NLP Coach (LAC), centrată pe dezvoltarea competenţelor de Life Coach în conformitate cu standardele ICF, ICI şi SNLP,
 • Licensed NLP Practitioner, centrată pe dezvoltarea competenţelor de utilizare a NLP pentru optimizarea personală şi a relaţiilor cu ceilalţi.

Combinarea celor două cursuri permite reducerea timpului necesar pentru absolvirea lor de la 2 ani la circa 1 an, fără a afecta semnificativ eficienţa atât a procesului de dezvoltare personală, cât şi a pregătirii de specialitate necesară pentru practicarea cu succes a profesiei de coach.

La finalul cursului, absolvenţii primesc mai multe certificări:

 • de Specialist în activitatea de coaching, ce asigură dreptul de liberă practică în România şi Uniunea Europeană, din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin ANC,
 • de Licensed Associate NLP Coach (LAC) şi Licensed Practitioner of NLP, din partea SNLP şi Richard Bandler,
 • de Associate Life Coach, din partea ICI,
 • de Practitioner NLP din partea IN şi IANLP.

Avantajele alegerii acestei direcţii de formare sunt:

 • posibilitatea de a beneficia simultan de dezvoltarea personală şi profesională,
 • reducerea timpului necesar pentru a putea practica cu succes profesia de coach,
 • obţinerea a două certificări simultan: de Life Coach NLP şi de Practitioner NLP.

Totuşi, comparativ cu formarea de Practitioner NLP ea implică:

 • costuri mai mari,
 • timp mai lung până la absolvire (12 luni, în loc de 6 luni),
 • respectarea unor criterii de admitere:
  • absolvirea unei facultăţi,
  • obţinerea diplomei de licenţă,
  • 3 ani de activitate în mediul profesional sau de voluntariat,
 • mai mult timp investit pentru activităţi înafara cursului (circa 180 ore),
 • motivaţia de a realiza o schimbare fie în carieră, fie în stilul de interacţiune cu cei din jur.

Comparativ cu alte cursuri de formare în coaching, oferă:

 • posibilitatea de realizare simultană şi a dezvoltării personale, un criteriu esenţial pentru succesul profesional în coaching,
 • accesul la tehnici mult mai complexe şi profunde decât cele folosite în alte tipuri de coaching,
 • asigurarea unui nivel ridicat de încredere în sine, stimă de sine şi auto-motivare, importante pentru asigurarea unei inserţii profesionale de succes.

Accelerarea dezvoltării personale

NLP a fost definit, de acum 35 de ani, drept „cel mai puternic instrument de dezvoltare personală”, renume pe care şi l-a dezvoltat încă mai mult cu fiecare generaţie de tehnici NLP. Datorită poziţiei centrale pe care o ocupă Daniel Bichiş, principalul formator NLP al şcolii noastre, în cadrul comunităţii NLP, putem oferi simultan:

 • cea mai directă şi autentică relaţie cu Richard Bandler, co-creatorul NLP,
 • transmiterea celor mai noi tehnici şi concepte dezvoltate de acesta,
 • modele, concepte şi tehnici din a patra generaţie NLP, dezvoltate de către Daniel Bichiş.

În plus, formarea se finalizează cu certificări de la trei asociaţii internaţionale de renume:

 • Licensed Practitioner of NLP, din partea SNLP şi Richard Bandler,
 • Practitioner NLP, din partea IN – Germania,
 • Practitioner NLP, din partea IANLP – Elveţia.

Puteţi afla detalii referitoare la noul curs de Practitioner NLP facând click aici.

 Avantajele alegerii acestei direcţii de formare sunt:
 • concentrarea pe propriile experienţe şi evoluţii de-a lungul întregului proces de formare,
 • însuşirea unui număr mai mare de tehnici şi abilităţi decât cele predate în cadrul cursului de Associate Coach,
 • investiţie de timp şi bani mai mică.

Comparativ cu formarea în coaching, această alegere implică:

 • renunţarea la posibilitatea de a folosi în mod profesionist tehnicile învăţate, cel puţin până la absolvirea altor cursuri,
 • mai puţine efecte în planul optimizării relaţiilor interpersonale,
 • o mai mică atenţie acordată aspectelor etice legate de folosirea tehnicilor învăţate.

Ceea ce diferenţiază cursurile NLP organizate de Competent Consulting faţă de altele este:

 • complexitatea mai mare a modelelor explicative,
 • simplitatea şi eficienţa accentuată a tehnicilor folosite,
 • interactivitatea şi dinamismul procesului de formare.

Relaţia dintre cele două linii de formare

Structura formărilor a fost concepută astfel încât să permită flexibilitate maximă în privinţa opţiunii de a continua formările pe linia aleasă iniţial sau de a trece de pe o linie de formare pe alta.

Astfel, absolvenţii cursului de Specialist în activitatea de coaching pot decide dacă îşi continuă formarea cu:

 • cursul de Licensed Professional Coach NLP (LPC), ce va fi organizat în conformitate cu Standardul ocupaţional de „Expert în activitatea de coaching”, ce va fi cel mai probabil adoptat în anul 2015; această opţiune le va susţine dezvoltarea profesională şi le va permite să acceadă la o poziţie superioară pe piaţa de coaching din România;
 • cursul de Master-Practitioner NLP, pentru a-şi aprofunda doar elementele de dezvoltare personală şi a-şi însuşi tehnicile avansate de lucru la nivel conversaţional din NLP.

De asemenea, absolvenţii cursului de Practitioner NLP pot decide dacă continuă cu:

 • cursul de Master-Practitioner NLP, pentru a-şi aprofunda procesul de dezvoltare personală şi a-şi însuşi tehnicile avansate de lucru la nivel conversaţional din NLP, sau
 • modulele suplimentare de Associate Life  Coach NLP, ce le permit să obţină certificarea ANC de  „Specialist în activitatea de coaching”.

În acest fel, oferta Competent Consulting acoperă toate nevoile de formare profesională şi de dezvoltare personală, indiferent de momentul în care este luată decizia în favoarea uneia sau alteia dintre opţiuni.

În plus, multitudinea de certificări oferite asigură cursanţilor şi posibilitatea de continua formările în alte ţări sau cu alte şcoli, în funcţie de evoluţiile din viaţa lor.

Prin noua structură a cursurilor sale, Competent Consulting se poziţionează din nou în topul formatorilor din România, venind în întâmpinarea cerinţelor pieţei şi promovând calitatea, seriozitatea şi eficienţa în domeniul dezvoltării personale şi profesionale.”
Mariana Bichiş,
general-manager
Competent Consulting

De mai bine de zece ani, absolvenţii cursurilor noastre le recomandă prietenilor să beneficieze de aceleaşi elemente ce s-au transformat în caracteristici unice, ce ne diferenţiază pe piaţă:

 • atenţie, implicare şi responsabilitate pentru succesul fiecărui participant,
 • adaptarea prezentărilor, exemplelor şi comentariilor la realitatea fiecărei grupe,
 • suport de curs complex şi extrem de cuprinzător,
 • transmiterea de informaţii, concepte şi tehnici de avangardă, ce sunt cunoscute de ceilalţi doar la interval de 2-5 ani,
 • calitatea excepţională a grupelor de formare, ce permite stabilirea de relaţii de sprijin reciproc ce dăinuie peste ani.

De aceea, vă invităm să vă convingeţi că sloganul „Succesul dumneavoastră este profesia noastră” este o realitate,. confirmată cu fiecare prilej.

Informaţii suplimentare puteţi obţine sunând la tel. 0788-294-801.

profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.
avem expertiza cu care te putem ajutaDomenii de Excelență
Din 1990, facilităm și accelerăm dezvoltarea personală și profesională.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Competent Consulting