Certificarea ICF – un vis devenit accesibil

Înscrierea în COR a profesiei de „specialist în activităţi de coaching” a deschis calea spre începerea reglementării formărilor şi practicării coachingului.
În acest context, este util să clarificăm o serie de termeni, pentru a permite celor interesaţi de coaching să se descurce în „jungla” acronimelor şi cerinţelor.
Este important de reţinut că o formare specifică de coaching, distinctă de cursul de bază NLP şi construită în jurul competenţelor definite de ICF, reprezintă o cale de obţinere a certificării ICF în calitate de ACC sau PCC la fel de valabilă ca şi cursurile de nivel ACSTH sau CCE.
Este calea pe care echipa Competent Consulting o oferă celor care înţeleg că un coach face mult mai mult decât doar să asculte şi să pună întrebări, iar pentru a reuşi are nevoie de un proces complex de dezvoltare personală.

Urmând modelul verificat la nivel mondial, ANC (fostul CNFPA) a reţinut faptul că cele 11 competenţe descrise de ICF pot reprezenta trunchiul comun ce susţine dezvoltarea diferitelor modele de coaching.

În felul acesta, a fost depăşită provocarea reprezentată de bazele teoretice diferite folosite de şcolile de formare active în România. Iar acreditarea naţională a cursurilor de formare de către Ministerul Muncii şi Ministerul Învăţământului va permite profesionalizarea practicării coachingului.

Dar care este situaţia la nivel mondial? Aici, „legea” este dictată de International Coach Federation (ICF), ale cărei reguli sunt cel mai larg recunoscute atât de state, cât şi de companii.

Care sunt nivelurile de certificare oferite de ICF?

De aproape 20 de ani, International Coach Federation (ICF) stabileşte standardele de formare şi acreditare la nivel mondial pentru cei ce vor să fie coachi. Există trei niveluri de certificare, ce indică nivelul de pregătire teoretică şi experienţă practică acumulată de către cei evaluaţi:

Associate Certified Coach (ACC)

Este nivelul de debutant, obţinut în urma verificării faptului că persoana respectivă:
 • a urmat minim 60 de ore de formare specifică de coaching (în format intensiv minim 8 zile de curs),
 • a acumulat experienţă practică oferind minim 100 de ore de coaching, din care minim 75 de ore plătite, unui număr de cel puţin 8 clienţi,
 • a beneficiat de minim 10 ore de supervizare din partea unui coach cu experienţă, pentru a-şi rafina stilul de lucru şi îmbunătăţi performanţa,
 • cunoaşte şi aplică cele 11 competenţe ICF la nivel de începător, limitându-se cel mai adesea la aplicarea tehnicilor învăţate în timpul formării,
 • a primit scrisori de recomandare de la 2 coachi certificaţi ICF, care confirmă faptul că persoana demonstrează că şi-a însuşit conceptele, competenţele şi Codul de Etică ICF la nivel ACC.

Professional Certified Coach (PCC)

Este nivelul de specialist, obţinut în urma verificării faptului că persoana respectivă:
 • a urmat minim 125 de ore de formare specifică de coaching (în format intensiv minim 16 zile de curs),
 • a acumulat experienţă practică oferind minim 750 de ore de coaching, din care minim 675 de ore plătite, unui număr de cel puţin 25 clienţi,
 • a beneficiat de minim 10 ore de supervizare din partea unui coach cu experienţă, pentru a-şi rafina stilul de lucru şi îmbunătăţi performanţa,
 • cunoaşte şi aplică cele 11 competenţe ICF la nivel de profesionist, cu siguranţă şi o doză de eleganţă,
 • a primit scrisori de recomandare de la 2 coachi certificaţi ICF, care confirmă faptul că persoana demonstrează că şi-a însuşit conceptele, competenţele şi Codul de Etică ICF la nivel PCC.

Master Certified Coach (MCC)

Este nivelul de expert, obţinut în urma verificării faptului că persoana respectivă:
 • a urmat minim 200 de ore de formare specifică de coaching (în format intensiv minim 25 zile de curs),
 • a acumulat experienţă practică oferind minim 2500 de ore de coaching, din care minim 2250 de ore plătite, unui număr de cel puţin 35 clienţi,
 • a beneficiat de minim 10 ore de supervizare din partea unui coach cu experienţă, pentru a-şi rafina stilul de lucru şi îmbunătăţi performanţa,
 • cunoaşte şi aplică cele 11 competenţe ICF la nivel de expert, cu eleganţă şi eficienţă remarcabilă,
 • a primit scrisori de recomandare de la 3 coachi certificaţi ICF, care confirmă faptul că persoana demonstrează că şi-a însuşit conceptele, competenţele şi Codul de Etică ICF la nivel MCC.
Pe scurt,
 • ACC indică un nivel de competenţă în coaching echivalent unui absolvent cu experienţă minimă,
 • competenţele PCC sunt echivalente celor ale persoanelor care au 2-3 ani de practică,
 • MCC indică o mare experienţă, uşurinţă, naturaleţe şi creativitate în realizarea coachingului.

Care sunt nivelurile de acreditare oferite de ICF formărilor în coaching?

Pentru a asigura atât formarea noilor coachi, cât şi resurse pentru dezvoltarea lor continuă spre nivelul de MCC, ICF acreditează programele de formare în trei categorii:

Accredited Coach Training Programs (ACTP)

Astfel de programe au curricula şi modul de desfăşurare verificate de către ICF, pentru a se asigura că oferă cele mai bune condiţii de formare şi alinierea cu valorile, etica şi competenţele ICF. Aceste programe oferă:
 • minim 125 ore de formare specifică de coaching,
 • acoperirea tuturor celor 11 competenţe şi Codului de Etică ICF,
 • un minim de 6 şedinţe de coaching supervizate de către un coach cu experienţă,
 • un examen final aprofundat de evaluare a competenţelor absolvenţilor.
Absolvenţii programelor ACTP pot solicita direct certificarea ICF, prin prezentarea diplomei de absolvire a cursului şi documentarea numărului de ore de coaching oferite clienţilor (100 pentru ACC, 750 pentru PCC).

Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

Cursurile de acest tip oferă:
 • minim 30 de ore de formare specifică de coaching,
 • prezentarea şi exersarea unora dintre competenţele ICF şi a Codului de Etică.
Prin acumularea numărului de ore de la mai multe astfel de cursuri (2 pentru ACC, 4 pentru PCC), precum şi documentarea numărului de ore de coaching oferite clienţilor (100 pentru ACC, 750 pentru PCC), absolvenţii acestor cursuri se pot înscrie la examenul organizat de ICF, în cadrul căruia trebuie să-şi demonstreze atât cunoştinţele teoretice, cât şi competenţele practice acumulate. Acestă cale de obţinere a certificării ICF este denumită metoda portofoliului.

Continuing Coach Education (CCE)

Programele de educaţie continuă a coachilor se adresează, conform recomandărilor ICF, coachilor deja acreditaţi, ce sunt interesaţi de dezvoltarea lor continuă pentru a-şi putea reînnoi certificatul din 3 în 3 ani. Aceste programe:
 • nu sunt specific concepute pentru formarea de noi coachi, ci pentru dezvoltarea şi diversificarea competenţelor deja existente,
 • se referă la competenţele de coaching definite de ICF,
 • sunt calculate ca ore de training specifice pentru coaching doar cele centrate pe competenţele ICF, plus maxim 12 ore.
Cu aceste din urmă limitări, orele de curs de tip CCE pot fi utilizate pentru obţinerea certificării prin metoda portofoliului.

Acestea sunt singurele căi de formare recunoscute de ICF?

Odată cu introducerea metodei portofoliului, ICF a lărgit numărul de programe de formare pe care le acceptă ca fiind specifice de coaching. Pentru a fi recunoscute, acestea trebuie:
 • să asigure predarea şi dezvoltarea abilităţilor de coaching în concordanţă cu cele 11 competenţe ICF,
 • să fie denumite în mod explicit cursuri de coaching, nu pe alte tematici, chiar înrudite.
Exact ca şi absolvenţii programelor ACTP sau CCE, absolvenţii acestor programe neacreditate încă se pot înscrie la examenul organizat de ICF prin metoda portofoliului, după acumularea numărului de ore de formare (60 pentru ACC, 125 pentru PCC) şi documentarea numărului de ore de coaching oferite clienţilor (100 pentru ACC, 750 pentru PCC).

Care este situaţia actuală în România?

În prezent (februarie 2013), în România nu există niciun program acreditat de ICF la nivel ACTP, care să ofere întreaga structură de formare şi astfel să permită certificarea absolvenţilor de către ICF fără un examen suplimentar.

Programele existente sunt de nivel ACSTH sau CCE, adesea fiind nevoie de absolvirea mai multor astfel de cursuri şi de constituirea unui portofoliu pentru a putea susţine examenul de acreditare organizat de ICF.
În practică, s-a dovedit că este dificil pentru cineva care nu este nici măcar la nivel de debutant să găsească cele 8 persoane cu care să realizeze 100 de ore de coaching, din care 75 de ore plătite.

Iar costul a 10 ore de supervizare poate egala preţul cursului absolvit!

Pentru a vă face o idee despre dificultatea şi eficienţa unui asemenea parcurs, făcând click aici puteţi găsi lista tuturor coachilor români acreditaţi de ICF.

În momentul redactării acestui articol (14 februarie 2013) există 2 coachi acreditaţi ca PCC şi 12 acreditaţi ca ACC, în condiţiile în care se ţin cursuri de formare de tip ACSTH sau CCE de mai bine de 8 ani!

Care este alternativa?

Pe baza experienţei acumulate atât în formare, cât şi în practica de coaching, Daniel Bichiş (Master Coach Trainer, ICI şi membru ICF) a creat un program de formare de coaching care:
 • este conceput în jurul celor 11 competenţe fundamentale şi Codul de Etică ICF,
 • asigură un total de 192 de ore de formare specifică de coaching (mai mult decât suficiente pentru obţinerea certificării de ACC sau PCC),
 • asigură 16 ore de supervizare (câte 8 ore pe fiecare nivel de formare),
 • oferă cadrul pentru acumularea a minim 60 de ore de coaching plătit la primul nivel şi încă 40 de ore la al doilea nivel (toate cele 100 de ore necesare pentru certificarea ca ACC),
 • la fiecare nivel este finalizat cu un examen aprofundat, ce verifică cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice de coaching,
 • este complet separat de cursurile de Practitioner şi Master-Practitioner NLP, care sunt şi ele prezentate din perspectiva coachingului şi folosind limbajul şi presupoziţiile aliniate cu acesta,
 • preia şi dezvoltă abilităţile şi cunoştinţele acumulate în cadrul formării NLP,
 • este bazat pe procesul de dezvoltare personală facilitat de tehnicile NLP.

De aceea, programul de formare oferit de Competent Consulting depăşeşte cerinţele impuse de ICF unui program de tip ACTP.

El permite cursanţilor să acumuleze în cadrul procesului de formare atât cunoştinţele teoretice, cât şi experienţa practică necesară, fără să mai fie nevoiţi să-şi găsească clienţi cu care să realizeze cele 100 de ore de coaching necesare certificării ICF. Iar supervizarea este asigurată în timpul cursului, fără costuri suplimentare.
La finalizarea formării, absolvenţii pot aplica pentru obţinerea certificării ICF prin metoda portofoliului, având nevoie suplimentar doar de două scrisori de recomandare şi de susţinerea cu succes a examenului de certificare.
În plus, fiecare nivel de formare absolvit cu succes se finalizează într-o certificare ICI ce are aceeaşi valoare de recunoaştere cu cea oferită de ICF: Licensed Associate Coach (echivalentă cu ACC), respectiv Licensed Professional Coach (echivalentă cu PCC).
De aceea, calea deschisă de Competent Consulting este urmată de toţi cei care vor să devină coachi excepţionali, ce se bucură de recunoaştere atât din partea organismelor de certificare precum ICF sau ICI, cât şi din partea clienţilor încântaţi de rezultatele pe care le obţin alături de absolvenţii noştri.
Puteţi oricând să beneficiaţi de aceste realizări, fie în calitate de clienţi de coaching, fie în calitate de cursanţi, pentru a vă convinge că excelenţa face diferenţa!
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.
avem expertiza cu care te putem ajutaDomenii de Excelență
Din 1990, facilităm și accelerăm dezvoltarea personală și profesională.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Competent Consulting