Ce este un Practitioner NLP?

Scurtă definire a profilului participanţilor la cursurile NLP

Pentru cei interesaţi de dezvoltare personală şi sporirea şanselor de succes şi fericire din propria viaţă, formarea NLP este una dintre cele mai convingătoare şi atractive modalităţi de atingere a acestor obiective.

Spre deosebire de seminarele de dezvoltare personală obişnuite, ce sunt orientate spre dezvoltarea unei singure dimensiuni (încredere în sine, asertivitate, empatie, comunicare verbală şi non-verbală, charismă etc.), cursurile NLP dezvoltă toate aceste calităţi şi facilitează transformarea semnificativă a vieţii participanţilor.

De aceea, ele se finalizează cu certificarea de Practitioner, iar apoi de Master-Practitioner NLP.

Dar ce înseamnă această certificare?

Ce poate, are şi este un Practitioner NLP?

Programarea neuro-lingvistică (NLP) este un stil de viaţă, ce foloseşte în mod creativ mecanismele neuronale şi structurile lingvistice pentru a ne spori capacitatea de a alege şi determina evenimentele din viaţa noastră. 

De aceea, certificarea de Practitioner NLP indică faptul că persoana respectivă posedă cunoştinţe şi abilităţi care îi permit să iasă din poziţia de „jucărie a soartei” şi să joace rolul de creator al propriei vieţi.

De asemenea, un Practitioner NLP are capacitatea de a detecta, înţelege şi influenţa trăirile şi acţiunile proprii şi ale celor din jur care adesea le depăşesc pe cele ale unui simplu absolvent al facultăţilor de psihologie. Astfel, este un expert în arta de a citi oamenii, a le înţelege trăirile şi a-i ajuta să-ţi cunoască şi recunoască potenţialul.

În plus, are capacitatea de a obţine şi facilita succese, împliniri şi o viaţă plină de fericire.

Un studiu independent, realizat de CIPD (Chartered Institute of Personnel Development) din Marea Britanie, a relevat faptul că cei care deţin această certificare beneficiază de:

 • succes în viaţa personală şi profesională,
 • relaţii de cuplu, de prietenie şi profesionale excelente,
 • capacitatea sporită de a-i influenţa şi convinge pe cei din jur,
 • independenţă, încredere în sine şi stimă de sine sporite,
 • împlinirea propriului potenţial şi valorificarea deplină a talentelor,
 • un nivel ridicat de satisfacţie faţă de propria viaţă.

Cum pot obţine aceste rezultate?

O formare NLP adecvată implică:
 • o serie de experienţe de autocunoaştere şi optimizare personală,
 • însuşirea unui set de cunoştinţe şi concepte ce reprezintă o hartă a funcţionării sistemului reprezentat de mintea, emoţiile şi corpul nostru,
 • capacitatea de a aplica cu succes tehnicile specifice de facilitare a schimbărilor.

Complexitatea ei este similară unui MBA sau altor formări care simultan dezvoltă abilităţi practice şi oferă o bază conceptuală explicativă.

De aceea, deşi formările NLP nu sunt reglementate de către stat, există instituţii internaţionale care veghează asupra calităţii certificatelor emise de traineri. Cele mai active în România sunt:

 • Society of NLP, SUA – cea mai veche şi prestigioasă, cu cei mai mulţi membrii şi condusă de către co-creatorul NLP, Richard Bandler, are cele mai ridicate standarde în privinţa abilităţilor practice pe care trebuie să le manifeste un Practitioner NLP,
 • International Association of NLP (IANLP), Elveţia – un organism ce veghează în principal asupra calităţii experienţei de training oferite participanţilor,
 • International Association of NLP Institutes (IN), Germania – care pledează pentru creşterea continuă a calităţii informaţiilor teoretice şi modelelor explicative predate în cadrul cursurilor.

Doar trainerii acreditaţi de astfel de instituţii pot oferi cursuri care sunt, simultan, recunoscute şi de calitate.

Oferirea de către formatori a unuia sau mai multor astfel de certificate asigură participanţii că:

 • vor avea parte de o experienţă de training adecvată,
 • vor primi informaţii actualizate, ce ţin cont de dezvoltările din ultimii ani ale domeniului (nu doar cele din cărţile de acum 20-30 de ani),
 • îşi dezvoltă în mod autentic abilităţile care permit obţinerea beneficiilor menţionate anterior.

Formările organizate de Competent Consulting beneficiază de toate cele trei certificări, astfel că oferă cele mai înalte standarde de formare şi garanţia succesului investiţiei de timp şi bani.

Cine devine Practitioner NLP?

În cei aproape 10 ani de când oferim acest tip de training, am avut participanţi din toate categoriile profesionale şi de toate vârstele. Și pe plan internaţional situaţia este similară: oricine doreşte mai mult de la propria viaţă şi este dispus să treacă printr-un proces de autocunoaştere şi optimizare a comportamentului, comunicării şi trăirilor sale poate participa cu succes la un astfel de curs.

Limbajul este unul accesibil, chiar dacă exprimă concepte profunde şi complexe. Permanent se fac analogii cu situaţii concrete din viaţa participanţilor sau se folosesc exemplele aduse în discuţie de către aceştia.

Indiferent dacă la bază aveau o pregătire umanistă sau realistă, absolvenţii şi-au putut simultan folosi cunoştinţele anterioare şi acumula noi cunoştinţe din domenii conexe.

Fiecare etapă de viaţă are propriile beneficii:
 • adolescenţii şi tinerii îşi pot alege şi defini în mod adecvat viaţa, evitând riscul de a întreba la 30 de ani: Ce caut eu în viaţa mea?
 • persoanele adulte pot să se redefinească, în plan personal sau profesional, pentru a-şi valorifica la maxim potenţialul şi talentele,
 • persoanele mature pot să înţeleagă, accepte şi integreze experienţele de până atunci, iar astfel se pregătesc pentru transmiterea către cei din jur a înţelepciunii pe care au dobândit-o.

 Cum pot deveni Practitioner NLP?

Simplu – prin participarea la un curs certificat de formare în NLP. 

Competent Consulting îţi oferă această oportunitate începând cu 26 septembrie 2013, când Daniel Bichiş, singurul Master-Trainer licenţiat din România, va organiza un nou curs de formare ca Practitioner NLP certificat de SNLP, IANLP şi IN.

Poţi afla mai multe despre modul concret de organizare şi desfăşurare, precum şi despre ce anume diferenţiază acest curs de celelalte oferite pe piaţă, făcând click aici.

profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.
avem expertiza cu care te putem ajutaDomenii de Excelență
Din 1990, facilităm și accelerăm dezvoltarea personală și profesională.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Competent Consulting