Rezultate certe în dezvoltarea abilităţilor de manager şi lider

Direct sau indirect, toate organizaţiile din România vor fi afectate de criză în anul 2009.
Chiar dacă nu reprezintă încă o prioritate, este extrem de probabil să se opereze reduceri de personal, inclusiv din zona tehnică, administrativă şi de management.
Vor fi preferate persoanele capabile să se adapteze rapid la schimbări şi care au capacitatea de a facilita reorganizarea activităţii întregii organizaţii din care fac parte.
Cursul de Business Practitioner NLP organizat de Competent Consulting răspunde acestei cerinţe şi reprezintă o poliţă de asigurare a viitorului dvs., la nivel individual şi/sau organizaţional.
Argumentele care susţin această afirmaţie au fost prezentate în cadrul conferinţei Training 08, pe baza evaluărilor realizate de absolvenţii primelor trei promoţii.

Dacă în 2008 organizaţiile româneşti s-au confruntat cu o lipsă acută de personal, în special de manageri şi vânzători eficienţi, anul 2009 va aduce cu sine o nouă criză, provocată de nevoia de a reduce personalul şi a reorganiza activitatea”
evaluează Daniel Bichiş, training partener la Competent Consulting şi membru al NeuroLeadership Institute.
Tonul l-au dat băncile, care deja au conştientizat urgenţa recalificării angajaţilor front-desk de la rolul de vânzători la cel de manageri ai riscului şi ai relaţiei cu clienţii. Schimbări similare de rol, relaţionare, mod de gândire şi luare a deciziilor, în conformitate cu noi modele de business, se impun la toate nivelurile manageriale, iar cei mai flexibili şi competenţi vor fi cei pentru care criza financiară va reprezernta mai degreabă o oportunitate, decât o barieră”.
Cu prilejul Conferinţei Training 08, organizată în luna octombrie la Hotelul Hilton de PublicShare, a fost prezentată evaluarea eficienţei cursului de Business Practitioner NLP organizat de Competent Consulting, făcută de absolvenţii celor trei promoţii anterioare.

Puteţi consulta prezentarea în format PDF făcând click aici.

Aceştia au confirmat atingerea deplină a obiectivelor enunţate:
 • dezvoltarea rapidă a aptitudinilor de manager şi lider, mai precis:
– creşterea capacităţii de gestionare a persoanelor dificile sau dizarmonice,
– sporirea capacităţii de a atrage şi converge talentele individuale şi de creare a unui mediu propice creativităţii, cooperării şi eficienţei,
– creşterea capacităţii de identificare şi utilizare a strategiilor inconştiente de motivare şi de luare a deciziilor,
– capacitate mai bună de estimare corectă a riscurilor, care permite luarea de decizii optime în condiţii nesigure,
– abilitatea de a genera planuri şi strategii capabile să atragă, să convingă şi să mobilizeze colaboratorii, cu efecte directe de creştere a eficienţei şi profitabilităţii companiei;
 • optimizarea capacităţii de comunicare, prin:
– dezvoltarea capacităţilor de persuasiune, astfel încât ceilalţi ajung să manifeste respect şi încredere,
– creşterea toleranţei şi adaptabilităţii la dinamica unor grupuri ostile sau demotivate,
– creşterea capacităţii de transmitere clară, eficientă şi mobilizatoare a instrucţiunilor şi feedback-ului,
– gestionarea adecvată a stărilor emoţionale ale celor din jur şi influenţarea lor în sensul dorit,
– abilitatea de a descoperi şi modifica eficient opţiunile şi convingerile celor din jur, astfel încât să poată fi uşor de angrenat în activităţile dorite;
 • sporirea dramatică a capacităţii de rezolvare a problemelor, manifestată prin:
-uşurinţă în identificarea şi gestionarea dinamicii organizaţionale,
– sporirea capacităţii de a concentra atenţia, resursele şi timpul spre rezolvarea cu prioritate a problemelor importante,
– creşterea capacităţii de rezolvare promptă a situaţiilor dificile,
– sporirea abilităţii de prevenire a problemelor,
– dezvoltarea stilului consultativ de interacţionare cu colaboratorii şi clienţii, astfel încât aceştia să-şi sporească încrederea şi disponibilitatea.
Unic în România prin structură, prin modul de desfăşurare, precum şi prin certificările internaţionale oferite, cursul de formare ca Business Practitioner NLP va începe pentru a patra oară pe 12 decembrie 2008, la U Business Center.
Absolvenţii promoţiilor anterioare au apreciat în mod deosebit:
 • echilibrul dintre transferul de cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi,
 • simultaneitatea proceselor de dezvoltare personală şi profesională,
 • calitatea deosebită şi cantitatea impresionantă a materialelor puse la dispoziţia cursanţilor,
 • nivelul extrem de ridicat de pregătire şi atenţia specială acordată fiecărui participant de către traineri,
 • faptul că obiectivele cu care au început cursul au fost nu doar realizate, ci şi mult depăşite, cel mai adesea încă înainte de terminarea ciclului de formare.
Concepute ca un complement al unui MBA – sau mini-Executive MBA pentru managerii din IMM-uri, ce nu sunt interesaţi de o carieră corporatistă, ci de optimizarea rapidă a funcţionării companiei lor -, cele 9 module ale cursului permit obţinerea diplomelor de absolvire emise de
 • Society of NLP (SUA), semnate de Richard Bandler, co-creatorul NLP, şi de
 • IANLP – Elveţia, forul care asigură calitatea optimă a formărilor NLP.
Cursul este susţinut de Daniel Bichiş, primul român certificat de SNLP ca trainer NLP în anul 2000, format direct de Richard Bandler. Este psiholog, are multiple formari în domeniul inteligenţei emoţionale şi coachingului, precum şi o vastă experienţă de lucru la nivel individual şi organizaţional
El utilizează metoda Dynamic Learning, ce asigură maximizarea transferului de cunoştinţe, precum şi accelerarea instalării şi dezvoltării de abilităţi, printr-o combinaţie de:
 • mini-prezentări de modele şi concepte teoretice,
 • studii de caz discutate de întregul grup,
 • jocuri de rol şi exerciţii de grup, parţial filmate pe video şi apoi comentate,
 • exerciţii experienţiale vizând conştientizarea unor elemente profunde,
 • aplicaţii practice la locul de muncă, în intervalul dintre două module.
Mai mult decât orice alt curs open organizat de Competent Consulting, formarea de Business NLP Practitioner reprezintă dovada faptului că afirmaţia „Succesul dumneavoastră este profesia noastră” este mai mult decât o deviză – este o realitate.

Convingeţi-vă descoperind modul în care înţelegem să vă facilităm participarea la acest curs, chiar în condiţii de criză.

profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.
avem expertiza cu care te putem ajutaDomenii de Excelență
Din 1990, facilităm și accelerăm dezvoltarea personală și profesională.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Competent Consulting