5 Mituri despre Profesia de Coach

Ieșirea din iluzie și revenirea la normalitate

Se împlinesc 2 ani de când profesia de Specialist în activitatea de coaching a fost înscrisă în COR, devenind oficială în România.
Fiind atât de nouă și, în același timp, atractivă, în jurul practicării ei s-au născut o serie de legende urbane, ce merită să fie discutate, pentru a risipi iluziile proprii sau cele create de cei ce încearcă să exploateze lipsa de informare a publicului.
Abordez acest subiect din perspectiva expertului care are aproape 15 ani de practicare a coachingului, 8 ani de predare a lui, precum și a participat activ la înscrierea profesiei în COR și la redactarea standardului ANC de formare.

 Iată cele 5 mituri pe care le analizez în continuare:
 1. Oricine se poate numi coach și poate practica în România
 2. Nu contează ce curs urmezi, din moment ce primești diploma de coach
 3. Doar cursurile certificate ICF au valoare
 4. Fiindcă folosesc același Standard, formările acreditate ANC diferă doar prin preț.
 5. Te îmbogățești rapid prin coaching, vs. Nu poți trăi din coaching
Oricine poate fi coach?

1. Oricine se poate numi coach și poate practica în România

La originea acestui mit stă faptul că, pe plan internațional, coachingul nu este reglementat la nivel oficial, fiind o profesie ce se auto-reglementează.
România, însă, a ieșit din acest cadru, deoarece, alături de Australia, este prima țară în care profesarea coachingului este reglementată printr-un standard minimal de formare.
În prezent, pentru ca să profeseze coachingul în România, o persoană trebuie să demonstreze că:
 • a urmat o formare în coaching de minim 180 ore, dintre care 60 ore teorie şi 120 ore practică,
 • a realizat minim 60 de ore de practică cu clienţi de coaching din afara grupului de formare,
 • s-a auto-observat şi şi-a evaluat rezultatele, astfel încât şi-a îmbunătăţit continuu performanţele.
În plus, pentru a putea urma un curs de coaching acreditat de ANC, trebuie să îndeplinească şi alte condiţii:
 • absolvirea unei facultăţi şi
 • obţinerea diplomei de licenţă,
 • minim 3 ani de vechime în muncă sau în activitatea de voluntariat.
Obținerea autorizației de funcționare în calitate de persoană fizică autorizată (PFA) sau SRL cu activitate de coaching este condiționată de prezentarea unui Certificat de absolvire emis de o școală de coaching recunoscută de ANC sau de alte organisme similare.
Aceeași cerință este valabilă și în cazul participării la proiecte cu finanțare de la bugetul de stat sau susținute de fonduri europene, în cazul cărora singurul certificat de absolvire valabil este cel emis de ANC.

2. Nu contează ce curs urmezi, din moment ce primești diploma de coach

Oferta de formare în coaching este extrem de diversă, mergând de la introduceri de 1-2 zile, până la formări similare celor de psihoterapeut, ce durează 4 ani.
Formarea în coaching implică transmiterea unor cunoștințe și dezvoltarea unui set de abilități specifice, fără de care nu se poate asigura calitatea corespunzătoare a serviciilor. Standardul român cuprinde toate competențele definite de ICF și EMCC, precum și altele esențiale pentru organizarea activității de coaching (promovare, vânzare, respectarea cadrului legal etc.). Și implică:
 • minim 180 ore de formare directă,
 • minim 60 ore practică individuală documentată,
 • minim 30 ore de auto-observare și optimizarea propriei activități.
Şi pentru a putea oferi astfel de cursuri complexe, chiar şi formatorii în coaching se supun unor reguli suplimentare:
 • au absolvit, la rândul lor, formări specifice de coaching cu durată de minim 125 ore (cât este standardul ICF),
 • au o experienţă practică de coaching de minim 2 ani pentru cei care prezintă cursul,
 • cei care concep cursul şi evaluează rezultatele absolvenţilor au o experienţă practică de coaching de minim 4 ani.
Ținând cont de toate aceste condiții, un curs serios de formare în coaching durează între 6 și 12 luni, această perioadă fiind cea minimă pentru acumularea tuturor competențelor și a experienței necesare pentru a putea intra cu succes pe piață.
Doar certificările ICF contează?

3. Doar cursurile certificate ICF au valoare

International Coach Federation (ICF) are 20 ani de experiență în acreditarea absolvenților de coaching. Este un organism independent, constituit din coachii care își doresc cu adevărat ca profesia lor să fie una de prestigiu, apreciată și recunoscută de societate.
Acreditarea ICF certifică existența unui nivel adecvat de cunoștințe, competențe și abilități, precum și indică experiența practică acumulată:
 • nivelul de Associate Coach (ACC): peste 100 ore de practică documentată,
 • nivelul de Professional Coach (PCC): peste 750 ore de practică documentată,
 • nivelul Master Coach (MCC): peste 2500 ore de practică documentată.
În lumea corporatistă, certificarea ICF este cea mai frecvent recunoscută, oriunde în lume, astfel că în relația cu companiile multinaționale acest tip de certificare este cea mai credibilă.
Certificarea ICF a unui coach nu este, însă, condiționată de absolvirea unei școli de formare acreditată ICF, ci doar de demonstrarea deținerii nivelului de cunoștințe, competențe și abilități, precum și de experiența practică adecvat.
Din 2013, folosind metoda portofoliului, absolvenții oricărei școli de formare în coaching cu minim 60-125 ore de formare directă se pot înscrie la evaluare (ce este obligatorie și pentru absolvenții școlilor acreditate) și pot obține certificarea ICF.
În schimb, pentru a practica în Europa, cei care au doar o certificare ICF trebuie să parcurgă un proces de re-certificare de către EMCC, ce le dă acces la European Individual Accreditation (EIA).
În relația cu Statul român și Uniunea Europeană, însă, certificarea direct recunoscută este cea de Specialist în activitatea de coaching, emisă de ANC, așa cum menționam mai sus.

4. Fiindcă folosesc același Standard, formările acreditate ANC diferă doar prin preț.

Pentru obținerea acreditării de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), școlile de formare în coaching se angajează să dezvolte același set de 12 competențe fundamentale, dar au libertatea de a adapta Programa-Cadru specificului fiecărei școli.
Acest aspect conduce la aplicarea unor modalități de formare foarte diferite, unele școli punând accentul pe descoperirea de către cursanți a manierei optime de a aplica instrumentele sau tehnicile, altele oferind multe demonstrații, altele accentuând transferul de informații prin feed-back și feed-before.
De asemenea, setul de informații teoretice și de organizare practică a activității profesionale este transmis în suporturi de curs ce variază de la câteva zeci la multe sute de pagini.
Cadrul teoretic al școlii de coaching variază de la unul pragmatic, fără prea multe concepte și modele explicative, până la cele bazate pe conceptele unor abordări bine fundamentate (NLP, psihologie cognitiv-comportamentală, sistemică, existențială, analiză tranzacțională etc.).
Aici, și nivelul de pregătire al formatorilor în modelul sau metoda pe care o predau este foarte diferit, de la debutanți până la maeștri, cu contribuții semnificative în dezvoltarea teoriei și practicii acelui domeniu.
Experiența practică a formatorilor este, de asemenea, foarte diferită. Există formatori ce au la activ doar 1-2 sute de ore de practică de coaching, iar alții ce se apropie de 10.000 de ore, realizate cu mii de persoane.
O altă diferență semnificativă este dată de implicarea formatorilor în susținerea absolvenților în intrarea pe piață. Există școli de formare de tipul „iau banii și gata”, ce consideră că și-au terminat misiunea odată cu înmânarea certificatului de absolvire, și altele ce își susțin activ absolvenții în perioada de promovare, de testare a nișelor de piață, de stabilizare a activității profesionale.
În fine, din punct de vedere logistic oferta variază de la cursuri ce se desfășoară în apartamente închiriate, cu un minim de catering oferit, până la cele organizate în locații de business sau hoteluri, cu catering complet.
Este evident că prețul unui curs va reflecta toate aceste elemente, la fel ca la un gadget IT sau un automobil.
Depinde de așteptările și disponibilitatea financiară a fiecăruia ce anume preferă. Dar, la fel ca la gadgeturi sau automobile, calitatea, siguranța și experiența se reflectă în preț, neexistând „oferte-minune”, ci cel mult clone ale cursurilor de elită.
Coachingul - sursă de îmbogățire rapidă sau profesie slab plătită?

5. Te îmbogățești rapid prin coaching, vs. Nu poți trăi din coaching

Ambele extreme sunt greșite, practica demonstrând faptul că este perfect posibil să se trăiască (bine) din coaching, dacă se alocă timp suficient intrării pe piață și creării bazei de clienți mulțumiți, ce oferă recomandări.
În calitate de PFA, se poate obține salariul mediu pe economie lucrând cu 5 clienți/săptămână, sesiuni de câte o oră, plătite cu câte 200-300 lei/sesiune. Și, desigur, plătind toate taxele și impozitele către stat.
Desigur, acest nivel de încasări poate crește, lucrând cu mai mulți clienți. Personal, pot certifica acest lucru: în perioada 2003-2004 am avut luni de-a rândul în care am lucrat cu 25-30 clienți/săptămână. Dar am ajuns la acest nivel debutând în 2001 și promovându-mă intens începând cu anul 2002.
Realitatea actuală demonstrează faptul că:
 • este nevoie de alocarea de timp pentru promovare, networking și construirea brandului personal, ce nu poate fi luat decât din timpul alocat sesiunilor de coaching,
 • toate aceste procese au nevoie de un anumit interval de timp până când să producă rezultatele dorite,
 • odată atinsă o anumită poziție pe piață, este nevoie de continuarea eforturilor și investiției în brandul personal, pentru întreținerea acestuia.
Simplu spus, perspectiva de a avea un venit similar celui realizat de specialiștii angajați de corporațiile multinaționale este perfect realizabilă, însă acest obiectiv are nevoie de o perioadă de 6-18 luni după pentru a fi împlinit.
Iar acest lucru este confirmat de experiența absolvenților cursurilor organizate de Competent Consulting.

Concluzie

Dacă dorești:
 • să devii coach și să practici în România,
 • absolvind un curs ce depășește cerințele ANC,
 • în deplină conformitate cu cerințele ICF și EMCC,
 • ce oferă la nivel de top calitate și cantitate a informațiilor transmise, experiență a trainerilor și condiții de organizare,
 • susținându-te ulterior să intri pe piață și să-ți recuperezi investiția,
ia în calcul și oferta Competent Consulting, accesibilă aici sau la tel. 0788-294-801.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.
avem expertiza cu care te putem ajutaDomenii de Excelență
Din 1990, facilităm și accelerăm dezvoltarea personală și profesională.
profesioniștii succesuluiCOMPETENT CONSULTING s.r.l.
Facilităm găsirea și implementarea soluțiilor creatoare, prin tehnici de coaching, NLP, Design Thinking și inteligență emoțională.
suntem la un click distanțăActivăm pe Rețelele Sociale
Din 2004, promovăm tehnicile inovatoare de dezvoltare personală și profesională în tote mediile de comunicare.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Copyright © 2004 – 2020, Competent Consulting s.r.l.. Toate drepturile rezervate. Imagini folosite cu licență de la Shutterstock.

Competent Consulting