Acreditări

Tipărire

6 Seconds

6 Seconds Emotional Intelligence Network

6 Seconds este o reţea mondială ce sprijină schimbările pozitive din viaţa oamenilor - oriunde şi permanent. „Oriunde” are atât conotaţia de internaţional, cât şi se referă la diferitele laturi ale vieţii: profesie, casă, comunitate etc. „Permanent” se referă la faptul că schimbările pozitive sunt percepute drept o parte integrantă din viaţa umană.

Mijloacele prin care îşi îndeplineşte misiunea sunt cele care susţin învăţarea şi dezvoltarea abilităţilor de inteligenţă emoţională. În felul acesta sunt faciulitate „schimbările pozitive”: creşterea eficienţei, influenţei, relaţiilor şi îmbunătăţirea relaţiilor, sănătăţii şi calităţii vieţii.

Viziunea este ca până în 2029 un miliard de oameni să practice abilităţile de inteligenţă emoţională.

De la fondare, în 1997, până în prezent reţeaua a sprijit peste un milion de persoane să facă schimbări majore în viaţă. 

În acest scop, au fost dezvoltate instrumente şi metode transformaţionale, relevante la nivel global.

Daniel Bichiş este primul român ce a fost certificat de 6 Seconds ăîn calitate de consultant pentru testul SEI, trainer şi coach de inteligenţă emoţională, făcând parte din această reţea mondială.

Dacă vreţi să aflaţi mai multe despre activitatea reţelei 6 Seconds, faceţi click aici.

 

Tipărire

MHS

Multi-Health Systems (MHS)

MHS (Multi-Health Systems inc.) este compania canadiană care, în peste 30 de ani de existenţă, a publicat cele mai bune evaluări şi teste psihologice. MHS este în prezent liderul mondial în domeniul testelor psihologice, distingându-se prin atenţia pentru inovație și calitate. 

Cu birouri în America de Nord și Europa, și partenerii din întreaga lume, deserveşte comunitatea globală. Evaluări și serviciile MHS sunt utilizate in clinică, învățământ, medicina legală, corporaţii, precum și de centrele de cercetare psihologică din întreaga lume. 

MHS este promotoarea celor mai de succes teste de evaluare a inteligenţei emoţionale: testul BarOn EQi şi testul MSCEIT. 

Daniel Bichiş este certificat de MHS în calitate de consultant pentru testul EQi. De asemenea, a colaborat la adaptarea în limba română a acestui test, distribuit în România de către Test Central.

Pentru a afla mai multe despre produsele MHS vizualizaţi catalogul online făcând click aici.

Tipărire

ARC - Asociaţia Română pentru Coaching

Asociaţia Română pentru Coaching (ARC)

Asociaţia Română pentru Coaching (ARC) a fost înfiinţată în 2008 pentru sprijinirea activităţii profesionale de coaching în România, pentru respectarea valorii proprii a fiecărei persoane, pentru dezvoltarea cu succes a fiecărui individ şi a întregii societăţii româneşti.

Membrii ARC, aderă la acea formulă de coaching care onorează clientul ca expert în viaţa şi munca sa şi presupune că fiecare client este creativ, integru şi plin de resurse.

Bazat pe aceste premise, responsabilitatea fiecărui coach membru acreditat şi afiliat acestei asociaţii profesionale este:

 • să descopere, clarifice şi să se alinieze la ceea ce clientul doreşte să dobândească,
 • să încurajeze clientul să se autodescopere,
 • să opteze pentru soluţiile şi strategiile alese de însuşi clientul
 • să menţină şi susţină responsabilitatea şi răspunderea clientului pentru rezultate şi propria viaţă.

Asociaţia are ca scop promovarea şi aplicarea în România a standardelor internaţionale ale coachingului profesional, aşa cum sunt ele definite şi acreditate profesional de International Coaching Federation (ICF), European Coaching Federation (EuCF), European Coaching Institute (ECI), International Association of Coaching Institutes (ICI) şi International Association of Coaching (IAC).

Încă de la înfiinţare, ARC a recunoscut Competent Consulting drept una dintre cele 4 şcoli de formare în coaching acreditate internaţional, absolvenţii cursurilor noastre fiind membrii acreditaţi dai ARC. 

În 2013, ca urmare a colaborării specialiştilor noştru cu reprezentanţi ai celorlalte trei şcoli de formare recunoscute, ARC a reuşit să obţină recunoaşterea de către Statul român a profesiei de coach şi să stabilească standardele minimale de formare necesare pentru practicarea în mod legal a acestei activităţi.

În calitate de coachi acreditaţi de ARC, respectăm Codul deontologic ARC ce poate fi vizualizat făcânc click aici.

Puteţi afla mai multe despre activitatea ARC făcând click aici.

Tipărire

ICI

International Association of Coaching Institutes

International Association of Coaching Institutes (ICI) a fost creată cu scopul de a promova standarde extrem de înalkte, de nivel universitar, în cadrul formărilor de coaching.

Codul Deontologic al Institutelor Membre ale International Association of Coaching Institutes (ICI) şi al Trainerilor lor

Acest Cod Etic este o expresie a misiunii ICI şi a implicării personale a reprezentaţilor institutelor membre ale ICI, precum şi a trainerilor acestora. El stă la baza modului în care concepem activitatea şi comunicarea interpersonală desfăşurată la înalte standarde de calitate, atât în cadrul ICI, cât şi în afara Asociaţiei. Ne ancorăm în standardele etice ridicate specifice celui de-al şaptelea nivel Graves, astfel încât să ne putem îndrepta eforturile spre bună­starea întregii umanităţi şi menţinerea dreptăţii şi păcii pretutindeni.

Reprezentanţii institutelor membre ICI şi trainerii lor:

 1. se angajează să protejeze demnitatea umană, pe baza convingerii că toţi oamenii au drepturi inalienabile, ce nu depind de capacităţile indivi­duale;
 2. se angajează să-şi folosească cunoştinţele într-un mod responsabil şi ecologic, în interesul tuturor oamenilor, indiferent de sex, rasă, convingeri religioase sau naţionalitate;
 3. sprijină oamenii să îşi asume responsabilităţile personale şi, în acelaşi timp, sunt conştienţi de propriile responsabilităţi pe care le au ca traineri faţă de participanţi;
 4. reacţionează proactiv faţă de prezentările false sau înşelătoare ale coachingului şi/sau ale ICI, astfel încât să asigure o reprezentare corectă a coachingului şi/sau ICI în conştiinţa publică;
 5. sunt conştienţi de propria responsabilitate şi îşi folosesc credibilitatea, statutul, titlul academic, apartenenţa la alte organizaţii sau autoritatea pentru a face cunoscut coachingul la nivel mondial de o manieră pozitivă şi care să impună respect;
 6. recunosc şi respectă unicitatea personalităţii şi a aspectelor socio-bio­grafice ale fiecărui om; aceasta include dreptul fiecărei persoane de a-şi stabili independent sensul vieţii, atâta timp cât respectă drepturile celorlalţi;
 7. consideră orice persoană dintr-un punct de vedere holistic, integrând corpul, mintea şi spiritul, şi îşi adaptează metodele de training astfel încât să abordeze toate aceste aspecte;
 8. se angajează activ în dezvoltarea societăţii şi a umanităţii, asumându-şi responsabilităţi specifice;
 9. sunt conştienţi de faptul că influenţează atitudinile şi dezvoltarea personalităţii participanţilor; în contextul activităţii lor profesionale, încurajează punerea sub semnul întrebării a atitudinilor şi percepţiilor, facili­tând dezvoltarea unor noi puncte de vedere şi instalarea unor mo­di­ficări comportamentale;
 10. se angajează să considere drept confidenţiale toate informaţiile perso­nale ce le sunt împărtăşite în cadrul activităţilor lor profesionale;
 11. sunt atenţi la modul în care se dezvoltă societatea; această atenţie se reflectă în strădania lor continuă de a-şi reînnoi constant abilităţile, cunoştinţele şi abordările metodologice, asigurând astfel menţinerea celor mai înalte standarde de calitate; îşi asumă responsabilitatea pregătirii lor continue şi a supervizării, iar regulat fac schimb de experienţă cu colegii;
 12. percep implicaţiile mai largi ale activităţilor pe care le desfăşoară;
 13. îşi folosesc activitatea profesională pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi durabile;
 14. folosesc doar metode ce sunt în acord cu concepţia despre oameni descrisă la Articolul 1;
 15. nu fac parte din instituţii sau grupuri ale căror atitudini şi convingeri contravin prevederilor acestui Cod Etic;
 16. se abţin de la orice formă de reprimare a participanţilor; îi tratează pe toţi participanţii cu respect şi apreciere;
 17. se angajează să respecte principiile adevărului, clarităţii şi confidenţia­lităţii în interacţiunile lor cu clienţii şi participanţii;
 18. îşi prezintă trainingurile cât mai deschis cu putinţă; aceasta implică dezvăluirea competenţelor metodologice şi declararea metodelor ce sunt folosite pe durata trainingului;
 19. sunt auto-critici şi conştienţi de limitele propriilor capacităţi; nu oferă servicii care le depăşesc competenţele ocupaţionale;
 20. îşi tratează toţi colegii cu respect şi apreciere; dacă îşi critică colegii, o fac de o manieră corectă şi constructivă;
 21. respectă regulile societăţii şi standardele etice ale comunităţii în care lucrează;
 22. se abţin de la declaraţii înşelătoare referitoare la calificările lor profesionale şi ocupaţionale, la intenţiile lor, ori la apartenenţa la anumite organizaţii.

Institutele de coaching ce sunt sprijinite prin mentoring, supervision şi coaching de institutele cu experienţă member ICI, precum şi Coach-Trainerii şi Coach-Master-Trainerii admişi să facă parte din ICI s-au angajat, de asemenea, să respecte acest Cod Etic.

Puteţi afla mai multe despre activitatea ICI făcând click aici.

Tipărire

APRO-NLP

APRO-NLP

Asociaţia Profesioniştilor NLP din România a fost înfiinţată în 2011 pentru promovarea valorilor profesionale şi a deontologiei în cadrul aplicării conceptelor şi tehnicilor din programarea neuro-lingvistică pentru accelerarea şi facilitarea dezvoltării personale, organizaţionale şi a întregii societăţi româneşti.

Valorile la care aderă şi pe care le exprimă în toată activitatea lor membrii APRO-NLP sunt:

 • excelenţă în privinţa nivelului de pregătire profesională şi a utilizării practice a NLP,
 • integritate morală în relaţia cu beneficiarii serviciilor lor,
 • respect faţă de potenţialul existent în fiecare persoană şi faţă de colegii de breaslă.

Scopul APRO-NLP constă în dezvoltarea şi diversificarea aplicaţiilor programării neuro-lingvistice în România, precum şi promovarea şi protejarea statutului profesional şi a intereselor membrilor Asociaţiei.

Obiectivele APRO-NLP sunt:

 1. conceperea şi realizarea de proiecte menite să valorifice şi să diversifice gama de aplicaţii profesioniste ale NLP în cadrul domeniilor de activitate ce pot beneficia de aportul lor,
 2. reunirea şi organizarea profesioniştilor în programare neuro-lingvistică din România într-un cadru legal, care să le reglementeze drepturile şi obligaţiile, precum şi să permită cooperarea lor cu profesioniştii în domeniu din alte ţări,
 3. consolidarea încrederii diferitelor segmente de public în aplicarea profesională a NLP, în specialiştii care o realizează, precum şi în cei care solicită asistenţă din partea specialiştilor NLP,
 4. promovarea principiilor deontologice în vederea respectării de către specialiştii NLP a drepturilor individului şi libertăţilor publice, aşa cum sunt prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, şi pentru ca aceştia să servească binele public,
 5. cultivarea unor relaţii colegiale corecte, a loialităţii faţă de public şi faţă de beneficiarii activităţii de aplicare profesionistă a programării neuro-lingvistice,
 6. crearea condiţiilor pentru permanenta specializare şi perfecţionare profesională a membrilor Asociaţiei, în vederea asigurării unei autorităţi profesionale corespunzătoare,
 7. definirea statutului profesiunii de specialist în programare neuro-lingvistică, în conformitate cu normele recunoscute pe plan internaţional şi cu recomandările organizaţiilor internaţionale de specialitate,
 8. definirea de standarde profesionale pentru activităţile bazate pe aplicarea conceptelor şi tehnicilor NLP,
 9. stabilirea de contacte cu toate instituţiile şi organizaţiile - publice sau private, din ţară şi din străinătate - care pot contribui la recunoaşterea în România a activităţilor de aplicare profesională a programării neuro-lingvistice şi a statutului profesional al specialiştilor din acest domeniu,
 10. înscrierea Asociaţiei în circuitul internaţional al profesioniştilor NLP.

Puteţi afla mai multe despre activitatea APRO-NLP făcând click aici.

Tipărire

IN - International Association of NLP Institutes

International Association of NLP Institutes

International Association of NLP Institutes (IN) este o asociaţe a institutelor de formare NLP care:

 • îşi asumă un nivel foarte ridicat al standardelor de formare,
 • aderă la un Cod Etic ce reglementează latura morală a relaţiei cu participanţii la cursurile şi seminariile organizate de ele,
 • contribuie activ la dezvoltarea NLP, prin crearea de noi modele conceptuale şi tehnici de aplicare.

Misiunea IN

 • Modelarea excelenţei în scopul de a îmbunătăţi comunicarea interpersonală şi interculturală.
 • Dezvoltarea unei comunităţi ce promovează NLP în lume şi stabilirea unui standard etic in NLP.
 • Colaborarea la dezvoltarea de NLP

Standardul etic IN şi certificarea IN

Sigiliul IN certifică faptul că au fost îndeplinite criteriile de în etică standard şi în cerinţele de certificare.

Codul etic al IN se bazează pe Principiile şi Obiectivele IN.

Principiile IN

 • IN se bazează pe ideile fundamentale ale NLP:
 • Modelare: competenţă prin experienţă
 • acţiuni eficace, eficiente şi de succes
 • creşterea numărului de opţiuni şi flexibilitate
 • conştientizarea deschide mai multe opţiuni
 • dezvoltarea şi optimizarea personală continuă
 • soluţii cât mai simple posibil

Obiectivele IN

Membrii IN:

 • împărtăşesc experienţa între institutele de NLP de succes la nivel internaţional, în scopul de a colabora şi de a învăţa unii de la alţii
 • se sprijină reciproc, în scopul de a utiliza şi a preda NLP într-un mod foarte etic şi ecologic, cu o atitudine win-win
 • dezvoltă în continuare NLP, pe baza aspiraţiilor şi libertăţii de opţiune începând de la al 7-lea nivel Graves (de exemplu, crearea de opţiuni, gândirea sistemică)
 • îşi recunosc reciproc certificarile standard NLP
 • colaborează la stabilirea de noi certificari, cum ar fi: "NLP Sport Practitioner, IN", "NLP Business Master-Practitoner, IN", "Health Trainer NLP, IN" sau "Mediator NLP, IN".

Rezultatele acestei colaborări s-au reflectat în succesul pe care le-au avut cele două congrese mondiale de NLP organizate în 2006 în Germania şi în 2012 în Croaţia. Iar pentru 20-14, IN pregăteşte cel de-al treilea Congrews Mondial de NLP şi Coaching, ce va avea loc în Mexic.

Puteţi afla mai multe detalii despre activitatea IN şi vedea registrul membrilor acestei Asociaţii făcând click aici.

Tipărire

IANLP

International Association for NLP

International Association for Neuro-Linguistic Programming (IANLP) ete o organizaţie mondială fondatã în 1983. 

IANLP promovează un set de standarde de formare în NLP cunoscute şi acceptate în întreaga lume şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

 1. IANLP în calitate de organizaţie se limitează la stabilirea standardelor. IANLP nu asigură nici training, nici apartenenţă, IANLP nefiind angajată nici în acţiuni de relaţii publice. Aceste activităţi sunt lăsate în grija asociaţiilor naţionale şi a instituţiilor de formare locale. De aceea, IANLP nu intră în nici un fel în competiţie cu trainerii pentru pieţele locale.
 2. Standardele şi reglementările IANLP nu sunt bazate pe modelul luării deciziilor prin consens de către membrii săi, şi de aceea este de aşteptat să poată asigura o stabilitate pe termen lung. Această stabilitate pe termen lung le asigură trainerilor un mediu stabil în care să-şi poată planifica activităţile.Totuşi, IANLP primeşte mereu cu interes propunerile de schimbare şi îmbunătăţire a standardelor făcute de către trainerii aso­ciaţi.
 3. Standardele IANLP se bazaează pe mai bine de două decenii de experienţă de training la toate nivelurile de formare şi reprezintă experienţa cumulată a celor mai importanţi practicanţi ai NLP.
 4. La cerere, standardele IANLP pot fi modificate uşor, pentru a reflecta diferitele nevoi locale, cu condiţia ca toate cerinţele minimale să fie îndeplinite.
 5. Standardele certificate IANLP corespond cu standardele acceptate folosite în întreaga lume.
 6. În calitate de organism de stabilire a standardelor, IANLP este neutră şi de aceea este acceptabilă pentru traineri provenind din instituţii de training diferite şi/sau asociaţii naţionale şi internaţionale.
 7. IANLP încurajează crearea unei reţele de colaborare între trainerii aso­ciaţi oferindu-le membrilor informaţii de contactare a altor membrii asociaţi. În afară de aceasta, IANLP nu se implică în organizarea altor activi­tăţi. IANLP încurajează în mod explicit formarea de asociaţii locale şi regionale care să completeze activităţile IANLP.

IANLP îndeplineşte toate cerinţele pentru a stabili standarde acceptate pe plan mondial, ferm stabilite, acceptate de întreaga comunitate profesională.

De-a lungul ultimilor 25 de ani, marca înregistrată IANLP a devenit un simbol al formărilor NLP de înaltă calitate şi IANLP este decisă să continue şi să întărească această tradiţie.

Puteţi afla mai multe despre activitatea IANLP şi consulta registrul online al trainerilor certificaţi de ea făcând click aici.

Mai multe articole...